Home

Nieuws

Advies RLI: laat landschap aan de regio over

Het Rijk moet de ontwikkelingen van het landschap meer in regionale en lokale handen geven.

Als het gaat om verduurzaming van de landbouw en het natuurbeleid, moet het Rijk de vinger aan de pols houden, maar niet te sturend zijn. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in het dinsdag gepubliceerde advies Verbindend Landschap.

Ruimte laten voor gesprek in de regio

RLI zegt dat het belangrijk is om ruimte te laten voor het gesprek in de regio. Het Rijk mag wel duurzaamheidsdoelstellingen formuleren, maar moet het aan de bewoners en lokale en regionale overheden overlaten hoe die doelstellingen worden gerealiseerd. Daarnaast moet er ruimte zijn om te experimenteren.

Provincies, waterschappen en gemeenten moeten zorgen dat verschillende betrokkenen, waaronder agrarische ondernemers, maar ook energiebedrijven andere partijen, met elkaar het gesprek over de kernwaarden van het landschap aangaan.

Voortgaande innovatie en versnelde verduurzaming

Voor de landbouw liggen er zware opgaven, stelt RLI. Scherpe concurrentie op de wereldmarkt, schommelende prijzen, hogere maatschappelijke eisen op gebied van emissies, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving. "Om te voldoen aan deze uitdagingen zijn voortgaande innovatie en versnelde verduurzaming dringend nodig. Dit leidt (...) tot schaalvergroting en intensiveren." Daarnaast ziet de RLI een ontwikkeling naar meer kleinschalige extensieve bedrijven.

Extra probleem voor veengebieden

De raad zit een extra probleem opdoemen in veengebieden, omdat het gebruik van landbouwgrond daar gepaard gaat aan verlaging van waterstand, en daling van de bodem. Dit zorgt niet alleen voor acute problemen zoals verzakte rioleringen en schade aan wegen, het bedreigt op termijn ook de agrarische bedrijfsvoering, aldus de RLI. "Bodemdaling is alleen te stoppen door een drastische verduurzaming van de land- en tuinbouw."

Of registreer je om te kunnen reageren.