Home

Nieuws

Van Dam: nog geen gesprek met EC over nieuwe derogatie

Er zijn nog geen gesprekken met de Europese Commissie gevoerd over een nieuwe derogatie. Dat schrijft Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, in reactie op schriftelijke vragen over de fosfaatrechten voor de melkveehouderij.

“Gesprekken aangaande een nieuw derogatieverzoek zijn pas zinvol zodra er helderheid is over de inhoud van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, omdat voor de Europese Commissie een actieprogramma dat voldoende invulling geeft aan de Nitraatrichtlijn een voorwaarde is voor een eventuele nieuwe derogatie”, schrijft Van Dam.

De Tweede Kamer heeft op vele manier opheldering gevraagd over de derogatie-onderhandelingen. Een nieuwe derogatie staat zwaar onder druk, nu Nederland een van de de voorwaarden van de huidige derogatie – het fosfaatplafond- overschrijdt. “Zonder zekerheid over een wettelijk geborgd stelsel en een overtuigend pakket voor reductie van de fosfaatproductie in 2017 is de Europese Commissie niet bereid met Nederland te onderhandelen over een derogatie vanaf 2018”, schrijft Van Dam.

Gesprekken gaan over huidige derogatie

Een woordvoerder van het ministerie legt uit dat het wel in gesprek is met Brussel over derogatie. Die gesprekken gaan hoofdzakelijk over de huidige derogatie, die ook onder druk staat door het overschrijden van het fosfaatplafond. Van Dam is met de zuivelsector in overleg over een maatregelenpakket om de fosfaatproductie in 2017 te reduceren tot het fosfaatplafond. Dat zou eerder via de invoering van het fosfaatrechtenstelsel gebeuren, maar dit voorstel is door Brussel afgekeurd vanwege ongeoorloofde staatssteun. Van Dam wil de fosfaatrechten nu pas in 2018 invoeren om hiermee tegemoet te komen aan de kritiek uit Brussel.

“De milieuresultaten van de huidige derogatie laten naar mijn mening zien dat een derogatie goed kan samengaan met het bereiken van de doelen van de Nitraatrichtlijn”, aldus Van Dam over de haalbaarheid van een nieuwe derogatie. Hij benadrukt dat voor een nieuwe derogatie wel een gedegen actieprogramma nodig is dat de Europese Commissie vertrouwen geeft dat de waterkwaliteitsdoelen van de nitraatrichtlijn worden gehaald. Van Dam vindt het belangrijk dat snel afspraken worden gemaakt over fosfaatreductie in 2017 en dat vanaf 2018 het fosfaatrechtenstelsel van kracht wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.