Home

Nieuws

VVD: geef ruimte aan nieuwe veredelingstechnieken

Nederland moet niet aarzelen met het toelaten van nieuwe veredelingstechnieken, die elders in Europa worden toegepast. Dat vindt VVD'er Remco Bosma, die daarover vragen stelt aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

Bosma noemt het zeer wrang dat de Nederlandse zaadveredelaars geen gebruik kunnen maken van nieuwe technieken, terwijl die bijvoorbeeld wel in Zweden en Duitsland worden toegepast. Nederlandse bedrijven lijden daardoor concurrentienadeel, met economisch verlies tot gevolg voor Nederlandse bedrijven. Het Kamerlid vraagt aan Van Dam wat hij eraan doet om nieuwe biotechnologische technieken toe te staan.

Bij de afweging of technieken worden toegelaten, zou ook gekeken moeten worden naar de toekomstige voordelen ervan, afgewogen tegen de mogelijke risico's volgens het voorzorgsprincipe.

Europarlement bezorgd

Het Europees parlement heeft donderdag de Europese Commissie opgeroepen geen goedkeuring te geven aan de toelating van een aantal genetisch gemodificeerde gewassen. De Europarlementariërs toonden zorg over de mogelijke gevolgen van de invoering van gewassen waarbij een eigenschap is ingebouwd om insecten af te weren.

Het parlement vroeg de Europese Commissie met nieuwe voorstellen te komen over het voorgestelde verbod op het verhandelen en gebruiken van toegelaten transgene gewassen. In oktober vorig jaar wees het parlement een voorliggend voorstel af, omdat het te gecompliceerd was.

Of registreer je om te kunnen reageren.