Home

Nieuws

Tevredenheid over stikstofaanpak

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft in zijn eerste jaar naar behoren gewerkt, vindt staatssecretaris Martijn van Dam.

Het PAS heeft tot doel de uitstoot van stikstof op kwetsbare Natura 2000-gebieden te beperken en tegelijk de ontwikkeling van bedrijvigheid rond die natuurgebieden te faciliteren.

Oordeel Raad van State op komst

Met het PAS is in 2015 een einde gemaakt aan een impasse die er was bij de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen (Nb-vergunningen). Het komende halfjaar wordt cruciaal, omdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan een oordeel zal vellen over een aantal beroepszaken.

Het PAS draait op een online rekenmodel (Aerius) dat beoordeelt of voor een bedrijfsontwikkeling een Nb-vergunning nodig is of dat kan worden volstaan met een melding. Via Aerius kunnen meldingen worden gedaan aan de provincies.

In het afgelopen jaar (juli 2015 tot en met juni 2016) zijn landelijk 2.735 meldingen gedaan van activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is. Daarnaast zijn 1.105 vergunningaanvragen definitief goedgekeurd, terwijl voor 1.391 aanvragen een ontwerpbesluit is voor de toekenning van ontwikkelingsruimte. Verreweg het merendeel van de meldingen en vergunningsaanvragen hebben betrekking op de veehouderij.

Ontwikkelingsruimte voor een derde opgesoupeerd

De beschikbare ontwikkelingsruimte voor meldingen voor het PAS is in het eerste jaar van de zesjarige PAS-periode al voor een derde opgesoupeerd. In een aantal gebieden is de grenswaarde al verlaagd. Bedrijfsontwikkelingen met een stikstofbelasting op kwetsbare natuur van meer dan 0,05 mol stikstof per hectare per jaar is daar vergunningplichtig. In normale situaties geldt de vergunningplicht vanaf een belasting van meer dan 1 mol per hectare per jaar.

De vorig jaar aangestelde verbindingsofficier krijgt verlenging tot juni volgend jaar. Deze kan advies geven of bemiddelen. Een aantal brancheorganisaties heeft gebruikgemaakt van de diensten van de verbindingsofficier.

Of registreer je om te kunnen reageren.