Home

Nieuws

Subsidiepot verwijderen asbestdaken leeg

Meer dan 5.300 particulieren, bedrijven en instellingen hebben dit jaar subsidie aangevraagd voor het verwijderen van asbestdaken. Het budget voor 2016 is nu op, aldus RVO.nl.

De subsidie heeft bijgedragen aan de sanering van in totaal 3,3 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Daarmee is de subsidieregeling in het eerste jaar een groot succes te noemen, stelt RVO.nl. Eind augustus besloot staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) het budget voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor 2016 te verhogen van €10 miljoen naar €15 miljoen. De totale aangevraagde subsidie overstijgt het beschikbare budget van €15 miljoen voor 2016.

Budget voor 2017

Subsidieaanvragen die RVO.nl nu nog ontvangt, worden automatisch doorgezet naar januari volgend jaar, wanneer nieuw budget beschikbaar komt. Want ook voor 2017 zal staatssecretaris Dijksma budget beschikbaar stellen. Subsidieaanvragen wijst RVO.nl niet af, maar worden op een later moment uitbetaald.

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag blijft wel dat de aanvraag moet zijn ingediend binnen 6 maanden nadat het asbestdak is verwijderd. Als deze termijn verstrijkt in 2016, moet de aanvrager dus niet wachten met het indienen van de subsidieaanvraag tot 2017.

Het bedrag aan subsidie dat volgend jaar beschikbaar komt, wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

Enkele regionale asbestsubsidieregelingen nog open

Weliswaar is de rijkssubsidiepot voor asbestsanering nu leeg, er zijn nog enkele provinciale regelingen die nog wel geld beschikbaar hebben. In de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland kunnen nog aanvragen ingediend worden. De aanvrager moet wel snel zijn, 31 oktober a.s. is de laatste dag dat subsidie aangevraagd kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.