Home

Nieuws 3 reacties

Schreijer: 'Boerenorganisaties, trek samen op!'

De Nederlandse melkveehouderij kan verlies van de derogatie alleen afwenden als de boerenorganisaties samen optrekken en een zo helder mogelijk signaal afgeven aan staatssecretaris Martijn van Dam. Dat stelt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Schreijer bepleit een opkoopregeling voor stoppers, verbreding en sterkere inzet op mestafzet, mestbewerking en mestverwerking. Daarnaast wil ze dat een slachtpremie wordt ingevoerd om de veestapel te verkleinen.

Korting varkensstapel in 1998 'was nuttig'

Schreijer doet haar voorstellen in haar blog op de website van Boerderij. Zij refereert aan eerdere ingrepen die de Nederlandse overheid heeft gedaan om de fosfaatproductie binnen de perken te houden. Zij zegt dat gebleken is dat de korting op de varkensstapel eind jaren 90 nut had. "Sinds 1998 heeft de overheid geen grote maatregelen meer genomen om de fosfaatuitstoot terug te dringen. Dat leek niet nodig tot het fosfaatplafond werd overschreden."

'Ingrijpen is nu hard nodig'

Schreijer verwijt het huidige kabinet niet tijdig maatregelen te hebben genomen, terwijl al in 2014 duidelijk was dat het fosfaatplafond werd overschreden. Ingrijpen is nu hard nodig, zegt ze. Als de fosfaatproductie niet daalt, dan verlies Nederland de derogatie. Schrijer heeft zich daarvan laten overtuigen door het Nitraatcomité, waarmee ze vorige week heeft gesproken.

Laatste reacties

  • Henk.visscher

    Mevrouw Schreyer ik heb me altijd gehouden aan alle afspraken, we zouden als melkveesector onze verantwoording nemen dat hebben wij gedaan, we hebben in 2013 een nieuwe stal gebouwd, toen de stal klaar was, was het fosfaat plafond al bereikt we zijn in dieren toen niet uitgebreid, moet ik nu voor het algemeen beland opkomen, geef daar dan maar eens antwoord op

  • koestal

    Schreyer zit zelf in het Europarlement ,daar worden dit soort zaken geregeld, regel het even voor de boeren,want in Nederland zelf bereiken we niets

  • Bolder01

    Alles te danken aan de boboooos, het quotum moest en zal er af. ,L.t.o. n.z.o. E U...we weten het zo langzamerhand wel een keer...WAT HEEFT L.T.O ZICH DESTIJDS HARD GEMAAKT VOOR DEE VRIJE MARKT...

Of registreer je om te kunnen reageren.