Home

Nieuws

SDa: maak pas op de plaats met antibioticabeleid

Maak als politiek een pas op de plaats als het gaat om antibioticabeleid voor de veehouderij. Geef de sector de kans om de kritische succesfactoren goed in beeld te brengen zonder dat dit gelijk regelgeving tot gevolg heeft.

Die oproep doet Jos Werner, voorzitter van de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa tijdens een gesprek in de Tweede Kamer.

De antibioticareductie zit volgens SDa op een omslagpunt. De afgelopen jaren is het antibioticagebruik met 58% gedaald. Nu is het zaak om bedrijven die structureel te veel gebruiken ook te motiveren om minder te gaan gebruiken. Dit is nodig omdat in de antibioticaresistentie verder te verlagen. "Nu is het zaak om de kritische succesfactoren van bedrijven die weinig antibiotica gebruiken in beeld te brengen. Dit onderzoek loopt nu en wordt betaald door de overheid. Dat is van groot belang, zodat het een onafhankelijk onderzoek is", aldus Werner.

Veehouders niet enthousiast om werkwijzen te delen

Werner zegt dat het veel moeite heeft gekost om veehouders zover te krijgen om mee te doen aan het onderzoek naar succesfactoren. De sector is heel competitief, waardoor ondernemers niet enthousiast waren om hun managementmaatregelen en werkwijzen te delen. Ook zijn veehouders argwanend omdat ze bang zijn dat de politiek te snel conclusies trekt als er succesfactoren worden gevonden, waardoor er direct regelgeving wordt ingevoerd.

"Mijn oproep zou zijn: doe eerst een pas op de plaats en laten we de kritische succesfactoren goed in beeld brengen zonder 'holderdebolderregelgeving' te maken. Geef dit proces een kans, het is de enige manier om de bedrijven die teveel antibiotica gebruiken handvatten te geven om minder antibiotica te gaan gebruiken", zegt Werner.

Nieuwe waarden rond antibioticagebruik in de maak

De onderzoeken naar verbeterpunten in het management lopen. De verwachting is dat dit medio 2017 afgerond wordt, waarna SDa nieuwe benchmarkwaarden zal opstellen waarin wordt aangegeven wanneer bedrijven goed presteren op antibioticagebruik en wanneer ze minder moeten gaan gebruiken.

Voor de melkveehouderij zijn geen extra maatregelen te verwachten. In deze sector zijn antibioticagebruik en de resistentie tegen antibiotica laag, legt Dick Heederik, voorzitter van het expertpanel van SDa uit. In andere sectoren zijn nog altijd grote verschillen in het antibioticagebruik.

Hetty van Beers, directeur van SDa, zegt tijdens het gesprek dat het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren en paarden laag is. Het gebruik is in de orde van grootte van dat in de melkveehouderij. De definitieve uitkomsten van het onderzoek volgen dit najaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.