Home

Nieuws laatste update:1 nov 2016

Rapport: bewerkte mest niet schadelijk voor mensen

De risico's van mestbewerking voor de volksgezondheid zijn waarschijnlijk zeer laag. Dat staat in een document van de provincie Noord-Brabant dat maandag is gepubliceerd.

Gezondheidseisen kunnen niet worden gesteld aan vergisters. Brabant wil dat op termijn eerst alle mest wordt bewerkt, voordat het wordt opgeslagen. Uit het rapport 'Toetsingskader humane gezondheidsaspecten met betrekking tot mestverwerking/-bewerking' blijkt dat de risico's van mestbewerking voor de volksgezondheid waarschijnlijk zeer laag zijn. Zo laag, dat het voor overheden onmogelijk is gezondheidseisen op te leggen aan mestbewerkers.

Nieuw mestbeleid Brabant

Brabant liet het onderzoek uitvoeren, omdat het provinciebestuur werkt aan een nieuw mestbeleid. Uitgangspunt is dat op termijn geen onbewerkte mest meer mag worden opgeslagen.

Mestbewerking is volgens de onderzoekers niet schadelijk omdat mest(producten) met gesloten transporten aan- dan wel afgevoerd worden naar een mestvergister. Daar komt bij dat bij het mestbewerkingsproces met een vergister het effect van micro-organismen wordt verminderd. Het zuiveren van dunne fractie gebeurt met omgekeerde osmose. Met deze techniek worden zouten, maar ook micro-organismen tegengehouden, en komen niet in het gezuiverde water terecht.

Brabant liet het onderzoek uitvoeren omdat het provinciebestuur werkt aan een nieuw mestbeleid. Uitgangspunt is dat op termijn geen onbewerkte mest meer mag worden opgeslagen.

Verhitten dikke fractie

Een andere reden is het verhitten van de dikke fractie. De vaste fractie uit de mest mag alleen in het buitenland worden afgezet als deze gehygiëniseerd is; minstens een uur verhit op 70 graden. De meeste bacteriën en virussen overleven dit niet. Dit geldt overigens niet voor alle sporen vormende bacteriën.

Als laatste reden noemen de onderzoekers dat het bewerken van de mest gebeurt in een gesloten gebouw waarvan de lucht wordt afgezogen en behandeld.

Verspreiding van micro-organismen die via lucht bij mensen terechtkomen, is ook nauwelijks een risico. In de literatuur zijn geen ziektegevallen bekend die kunnen worden gerelateerd aan mestbewerking. Er loopt nog een nieuw microbiologisch onderzoek.

Onderzoek toegespitst op varkensdrijfmest

Brabant gaf opdracht te onderzoeken of mest ongezond is voor mensen. Het onderzoek spitste zich toe op varkensdrijfmest. Immers, mest ruik je, en dus is er de angst in Brabant dat mensen er ziek van zouden kunnen worden. De komende jaren wordt een toename verwacht van mestbewerkingsinstallaties, zoals vergisters. De meeste toegepaste vormen van mestbewerking zijn vergisten, scheiden en verhitten. In Brabant wordt jaarlijks 20 miljoen ton mest geproduceerd.

Expertteam Mestbewerking

Naast het onderzoek naar de relatie tussen mest en volksgezondheid, richtte Brabant een adviescommissie op: het expertteam mestbewerking. Dit team komt vandaag, maandag 31 oktober, met aanbevelingen. Daarin staat onder meer dat alle mest in Brabant eerst bewerkt dan wel verwerkt moet worden, voordat het mag worden opgeslagen. Het provinciebestuur werkt aan nieuw mestbeleid dat per 1 januari 2017 in werking moet treden.

Of registreer je om te kunnen reageren.