Home

Nieuws 8 reacties

RVO: 4.500 bezwaren nog niet afgehandeld

Van de 6.500 bezwaren die boeren hebben ingediend over betalingsrechten 2015, zijn er 4.500 nog niet afgehandeld.

Op dit moment zijn 2.000 bezwaren afgehandeld. Circa 45% daarvan is geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. "Aan deze aanvragers is in totaal een extra bedrag uitbetaald van €700.000." Dat meldt uitvoeringsorganisatie RVO.nl in antwoord op vragen van Boerderij.

Volgens een woordvoerder is het niet mogelijk om het bedrag te noemen wat is gemoeid met de nog niet afgehandelde bezwaren. De prognose van RVO.nl is dat eind 2016 70% van de bezwaren voor wat betreft het jaar 2015 is afgehandeld en voor 1 april 2017 de resterende 30%.

Vooral bezwaar tegen vaststelling betalingsrechten 2015

Er is vooral bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de betalingsrechten 2015. Bijna 50% van de bezwaren tegen de vaststelling van de rechten heeft betrekking op de perceeloppervlakte. Daarbij wordt betwist of de door RVO.nl aangegeven oppervlakte van de percelen wel klopt.

Het meten van een perceel grasland voor de Gecombineerde Opgave. Veel bezwaren tegen de vaststelling van de betalingsrechten hebben betrekking op de perceeloppervlakte.
Het meten van een perceel grasland voor de Gecombineerde Opgave. Veel bezwaren tegen de vaststelling van de betalingsrechten hebben betrekking op de perceeloppervlakte.

Verder gaan de bezwaren over ‘vaststelling rechten’, niet gerelateerd aan perceeloppervlakte (20%), ‘afwijzing’ (10%), ‘jonge landbouwer’ (8%), ‘nationale reserve’ (6%) en ‘actieve landbouwer’ (4%).

Afhandelingstermijn eenzijdig aangepast

Meerdere boeren en adviseurs hebben laten weten dat afhandelingstermijnen eenzijdig zijn aangepast. Volgens RVO.nl was het maken van nieuwe berekeningen voor het vaststellen van de betalingsrechten en de waarde daarvan bewerkelijk. Omdat door de late verzending van beschikkingen ook bezwaren later binnenkwamen, is de afhandeling later gestart. ‘Mede daardoor bleek het nodig om de termijnen waarbinnen op bezwaar beslist moet worden te verlengen. In ruim 4.000 zaken is de termijn waarbinnen op bezwaar beslist moet worden met 6 weken verlengd. In circa 1.500 zaken is de beslistermijn in overleg met de bezwaarmaker nogmaals verlengd’, aldus RVO.nl.

Al eerder vragen over trage uitbetaling rechten 2015

Vanaf 1 december 2016 start de uitbetaling van de rechten die in 2016 zijn aangevraagd. Van de boeren waarvan het bezwaar nog niet is afgehandeld, vindt de betaling plaats op basis van de situatie voordat het bezwaar 2015 is ingediend. In geval het bezwaar gegrond is, zal de betaling ambtshalve worden aangepast, aldus RVO.

Over de trage voortgang van de uitbetaling van de betalingsrechten 2015 en onduidelijkheid over de nog uitbetaalde bedragen heeft de SGP eerder al Kamervragen gesteld.

Laatste reacties

 • .....

  Wat een drama die overheid van ons

 • mtseshuis

  Wijzen bezwaren gewoon af die eikels van RVO, pure diefstal!

 • Ja ja

  Voor 1 april 2017 dient de laatste 30% afgehandeld zijn. Dat kan dan onderhand wel dan moeten wij de derde gecombineerde opgave alweer indienen en we hebben nog niet eens duidelijkheid over 2015 (geen betalingsrechten toegewezen gekregen) wat een overheid kunnen ze tegenwoordig helemaal niks meer fatsoenlijk afhandelen?

 • Grensboerke

  Zou het ministerie voor deze luie .... ook ....rechten hebben?

 • aardappelboer

  Weer uitgesteld, makkelijk dat RVO dat mag doen, moesten wij eens doen dat we na 15 mei indienen krijg je gelijk een korting ook al hebben we het nog zo druk de datum staat vast. Ze hebben lang genoeg de tijd gehad om het uit te zoeken, na 6 weken nog niet beslist dan jammer voor RVo maar dan worden zij in het ongelijk gesteld, zo moeten we ermee aan, zo behandelen ze ons ook.

 • haam

  zaterdag stond in vee en gewas een artikel dat de eu commissie had voorgesteld dat de actieve landbouwer toets alweer kon worden afgeschaft dat moet dan met terugwerkend kracht want de toekenning was in 2015 krijgen die 4 % toch ook nog hun ten onrecht ( heel onduidelijke formulering van de term actieve landbouwer ) niet uitgekeerde rechten alsnog uitbetaald

 • aardappelboer

  Hier in de buurt ook veel oude landbouwers die hun grond niet meer verhuren maar zelf door de loonwerker alles laten doen en vervolgens premie krijgen die ze eerder nooit kregen. Ken zelfs boeren die allang in bejaardentehuis zitten maar nog wel grond op naam hebben en mooi premie krijgen nu ten koste van degene die nog wel actief boer zijn.

 • huisverkoop

  Zijn dat allemaal moeilijke boeren of zeikers van ambtenaren die zo moeilijk doen

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.