Home

Nieuws 1 reactie

Overijssel te ruimhartig in ganzenjacht

De motivering van de provincie Overijssel waarom voor een groot aantal wildbeheergebieden ontheffingen is verleend voor de ganzenjacht is door de Raad van State (RvS) onderuit gehaald.

De Raad vernietigde de voorwaardelijke ontheffingen voor ruim 20 gebieden in de hele provincie.

Volgens een van de bezwaarmaker, Vogelbescherming Nederland, is de provincie veel te ver doorgeschoten bij het beschermen van vooral graslanden tegen de schade die ganzen daar veroorzaken. Bovendien mag de provincie het toestemming geven voor de jacht niet overlaten aan lokale toezichthouders. Overijssel handelt hiermee in strijd met de Flora- en Faunawet, want de beslissing om de beschermde ganzen af te schieten, is uitsluitend een taak voor de overheid, zegt Vogelbescherming Nederland.

Nauwkeurig onderzoek naar mogelijke schade

De Raad van State geeft de bezwaarmakers gelijk. De provincie mag alleen voorwaardelijke ontheffingen verlenen als daar een nauwkeurig onderzoek aan ten grondslag ligt dat aantoont dat op die bewuste locatie grote kans op schade door ganzen is. Omdat de provincie dat niet heeft zet de RvS een streep door de ontheffingen.

40 wildbeheergebieden

Overijssel verleende ontheffingen voor de jacht op ganzen in meer dan 40 wildbeheergebieden. Voor een deel van die gebieden was al eerder aangetoond dat ganzen daar schade aan de gewassen hebben veroorzaakt. Voor de andere gebieden werd een voorwaardelijke ontheffing verleend, omdat zich daar nog geen schade door ganzen heeft voorgedaan, maar wel dreigt.

Eén reactie

  • Gijs Gans

    In grote delen van Overijssel kan de schadebestrijding gewoon doorgaan zoals altijd al geweest is .En terecht . De gans is ook geen beschermde vogel.

Of registreer je om te kunnen reageren.