Home

Nieuws 64 reacties

Nijpels: alle overschotsmest naar verwerking

Er mag in de toekomst geen onbewerkte mest meer afgevoerd worden van veebedrijven naar andere vee- en akkerbouwbedrijven. Alle overschotsmest moet verwerkt worden.

Dat staat in het plan van de commissie-Nijpels over de versnelling van de verduurzaming in de veehouderij. De verplichte verwerking van de mest moet de mestverwerking verder aanjagen en mest tot waarde brengen, zegt Ed Nijpels.

“Het vraagt een nieuwe manier van denken. Mest moet net als vlees, melk en eieren een waardeproduct van de veehouderij worden”, zegt Ruud Huirne, die namens de Rabobank in de commissie zat.

Nationale regisseur voor verduurzamen

Nijpels wil het verduurzamen van de veehouderij versnellen door een nationale regisseur aan te stellen voor het verduurzamen. Daaronder moeten 4 regiegroepen komen: voor de melkveehouderij, varkenshouderij (commissie-Rosenthal), kalverhouderij en pluimveehouderij. Zij moeten een concreet doel neerzetten met cijfers over waar de sector naar toe moet. Vervolgens moet hier ook een duidelijke planning op gemaakt worden en aangewezen worden wie verantwoordelijk is. Jaarlijks moet geëvalueerd worden of de doelen bereikt zijn. Nijpels benadrukt hierbij dat in de regiegroepen de sector, de overheid en de banken vertegenwoordigd moeten zijn.

Geld alleen voor voorlopers

Om de verduurzaming verder te stimuleren worden alleen de bedrijven die voorlopen op het gebied van duurzaamheid ondersteund met subsidies en fiscaal voordeel. Ook krijgen ze meer experimenteerruimte in de regelgeving en krijgen ze voorrang bij het verdelen van dierrechten of fosfaatrechten of bij de toekenning van vergunningen bij bedrijfsuitbreiding. Een team van experts stelt vast aan welke criteria deze koplopers moeten voldoen. Deze worden jaarlijks bijgewerkt.

Nijpels en Huirne verwachten dat deze aanjagersrol de andere bedrijven stimuleert om ook te investeren in duurzaamheid, zodat ze ook kunnen aanhaken bij deze 30% koplopers. “Maar er zullen ook bedrijven zijn die niet willen of niet kunnen. Het is niet de taak van de overheid om deze bedrijven te ondersteunen. We moeten duidelijk de keuze maken voor duurzaamheid”, vindt Nijpels.

Hij benadrukt dat er voor het verduurzamen van de sector ook geld op tafel moet komen. Ook is ondersteuning vanuit de verwerkende industrie en de retail noodzakelijk. Nijpels pleit ervoor dat al het vlees in de Nederlandse schappen – ook in verwerkte producten – duurzaam moet zijn. Dat heeft ook consequenties voor de prijs voor de consument.

Van Dam positief over breed gedragen plan

Nijpels heeft zijn plan over het sneller verduurzamen van de veehouderij aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam. Die reageert positief, vooral omdat het plan breed gedragen wordt door de sector. Van Dam is het eens dat de regierol voor verduurzaming versterkt moet worden. De bewindsman benadrukt dat betrokkenheid van de keten en de retail essentieel is. Hij wil zich hiervoor inzetten. “Anders krijgen we opnieuw de Boer Betaalt Alles”, aldus Van Dam.

Laatste reacties

 • puddingbroodje

  alle gezinsbedrijven opzouten en grote duurzame ondernemingen met prachtige rapporten hoe groen ze zijn!

 • wbrooymans

  Nog meer geld in stront pompen die er nooit meer uit terug komt....

 • schooteind1

  ach ja.......weer een rapport.............Leg maar op de rest van de stapel.

 • Zuperboer

  Doen ze dat voor niets, zo'n rapport maken. Ik heb geen flauw idee hoeveel ze daar voor krijgen?

 • Tinus1

  Dacht dat Nijpels van de VVD was, bljkt het toch een rasechte communist te zijn!!

 • wmeulemanjr1

  Weer een manier van het geld in de sloot gooien.
  Waarom is mest afvoeren naar bedrijven die toch al plaatsingsruimte hebben op hun grond niet (gewoon)veel duurzamer!
  Het moet allemaal geld kosten, daar draait het om.

 • ...............

  Hoe diep zouden de laden zijn op het ministerie???

 • djschoonman1

  Hoe durft Ed Raket zulke onzin op papier te zetten. Het meest onduurzame kulverhaal van het jaar. Het is tijd voor een crowdfunding om Edje een enkeltje naar de Zuidpool te geven,

 • Zuperboer

  van Dam gaat vandaag alvast eerst voorbereidende gesprekken voeren met de juristen in Brussel......jjjaduhhhhh

 • jan doedel

  schijten ze daar in Den Haag ook op de mestscheider of wordt het zo de noordzee ingepompt?? stelletje mafkezen!!!

 • Peerke1

  Met deze dag dromen proberen deze mafkezen nog gauw extra stemmen binnen te halen. 1: 100.000 ha. bos erbij, alle mest verwerken, extra fietspaden, bed en braekfast en alles heel veel voor de Recreatie. Heel veel beloftes aan de burger en dat allemaal ten koste van de boeren die voor erg goedkoop voedsel zorgen. Gewoon niet eens een dank je wel Boeren.

 • alco1

  Het enigste wat echt duurzaam is.
  Bij onze gewassen evenwicht bemesting toepassen met dierlijke mest.

 • deB.

  Wat een onzin verzinnen ze allemaal!!

  Puur alleen draait het weer om geld!

  Kostbare grond moeten we voeden op evenwicht. Ipv kapot maken met kunstmest achtigen.

  GEEN GROND GEEN KOEIEN

 • vandenbrand

  alleen als dat Europees geregeld word zeker? ?? MOET NIET GEKKER WORDEN IN DIT APENLAND!!

 • @123

  Nijpels was dat ook die man die in de jaren negentig de agrarische sector als oorzaak van de zure regen aanwees.

 • a van Gerwen

  Ze proberen al 30 jaar een verdienmodel van mest te maken.. Gaat niet lukken voorspel ik, ook niet de komende 30 jaar. Heel het duurzaamheids verhaal met verwaarden van mest wordt een extra kostenverhaal dat gedragen wordt door de veehouder.

 • vd m.

  Ed Nijpels staat ook bekend als een Ed dubbele pet of als incompetente persoon, want bijna overal waar Ed heeft gewerkt werd het na zijn komst een puinhoop, waardoor hij daarna met een goed gevulde zak met "oprotpremie" weer kon vertrekken.

 • Trot

  Laat meneer Nijpels eerst maar eens uitleggen waarom het duurzamer is om mest te verwerken alvorens het op de akkers te rijden. Volgens mij kost verwerken veel tijd, energie en geld waardoor het absoluut niet duurzaam te noemen is!

  En vervolgens de 30% koplopers, waarvan 29% het probleem mede heeft veroorzaakt, weer extra steunen en tegemoetkomen ten kosten van de extensieve bedrijven die alles altijd al keurig voor elkaar hebben gehad.
  En dan zal de consument ook meegaan betalen, dat geloofd hij toch zeker zelf niet???

 • Mfb

  Om aan alle gezever en regelgeving een einde te maken per 1 - 1 - 2017 maximAal 3 gve per ha.
  Vr Gr een melkveehouder die het zat is

 • mts van oosten

  ben het helemaal met mfb eens.

 • bluemink

  LTO en Van Dam driet op een hoop dat wisten we al

 • alco1

  Mdf.
  Er zijn boeren met 30 ha en 40 koeien en hebben nog maar net genoeg ruwvoer voor eigen vee.
  Deze kunnen in jullie optie voor 50 koeien aanvoeren.
  Hier zal regel rechte vervuiling optreden.
  We zullen terug moeten naar een soort Minas.
  Gewassen bemesten naar opbrengst.

 • gertke

  12 keer het modewoord "duurzaam",ik wordt er helemaal ziek van.

 • francois xavier

  de enige zekerheid is dat men weer een hoop dik betaalde ambtenaren zal bij kweken. akkerbouw kan veemest goed gebruiken en beter dan chemische meststoffen. die politiekers kennen geen snars van landbouw.

 • Wesseling76

  MDF wat een rare stelling. gewoon vrijgeven. en je weet wat je per ha mag bemesten en de rest afvoeren. deel verwerken en klaar.

 • winden

  Maar om dan eerst de mest te laten verwerken word een kostbare zaak. En ik heb liever echte mest op het land dan bewerkte.

 • info36

  @Daan 1 Nijpels is juist van de VVD. De partij die niets met boeren op heeft!
  Dat hebben we de laatste jaren wel gemerkt denk ik. Als jij geen Shell heet of een andere multinational tel je bij hun niet mee! Nijpels is overigens ook verantwoordelijk voor het onder water zetten van de Hedwidgepolder. Die nietsnut heeft helemaal niets op met landbouw. Juist een afkeer ervan.
  Dit zijn natuurlijk belachelijke plannen.

 • van der berg

  ruud huirne zat bij de commisie. De rabobank man!!!!! diegene die zegt niet meer te willen financieren voor aankoop van grond zolang er nog niets bekend is,man dikke keutel je zit zelf aan het hoofd van de tafel dus doe niet zo schijnheilig je weet allang hoe het allemaal komt.

 • Hr19

  @info36 Alleen Dijkgraaf van de SGP komt voor de boeren op. Jaco Geurts roept van alles, maar als puntje bij paaltje komt gebeurt er ook weinig. Hij wil iedereen te vriendehouden. De VVD is helemaal een anti-boer cluppie geworden.

 • m.middelveld

  De "Haagse- en burgerboeren gaan weer bepalen hoe de echte boer moet boeren.
  Heeft Den Haag nog niet genoeg schade aangericht?
  De bevolking wil geen megastallen meer, waarom wel belastinggeld naar de "koplopers"? Niet van mijn belastinggeld!
  Stop met die idiote uitbreiding en breng boeren terug naar de menselijke maat en steun de kleinere bedrijven die een toegevoegde waarde hebben voor het landschap, hoeven we geen land op te offeren aan nog meer bos.
  De overheid kan zich beter inzetten voor een eerlijke betaling aan boeren voor hun producten en niet meehelpen aan het opjagen van de productie die vervolgens bijna niets meer waard is.

 • agratax(1)

  Mest verwerken en dan uitrijden. Pracht Haags idee, zo krijgen ze goedkoop groen gas en landbouwgrond die zijn (productie) waarde verliest en daarmee alleen nog voor recreatie bos te gebruiken is. De laatste decennia is nagenoeg alles wat van de boerderij komt onder betaald, dus de (mest) energie zal dezelfde kant op gaan. Het systeem is zeker niet duurzaam, als we onder duurzaam verstaan "Grond die zijn productie waarde behoudt en boeren die genoeg verdienen om te kunnen blijven investeren en een vergelijkbaar leven kunnen leiden met andere hardwerkende burgers". Op de politiek duurzame wijze die nu wordt gepromoot zie ik mijn duurzaamheid niet.

 • f.degroot1

  Helemaal met "trot"eens, de extensieve bedrijven moeten weer boeten t.o.v.de 30% bedrijven die zogenaamd duurzaam voorop lopen.
  Dit zijn meest nieuwe, grote zogenaamde meetlat stallen die zwaar gefinancierd zitten.
  Deze krijgen nog eens weer extra subsidie en worden nog eens bevoordeeld bij het uitgeven van eventuele rechten.
  Wat wil je ook met Ruud Huinre in de commissie, die is al doodbenauwd dat anders veel te veel van zulke bedrijven in financiële problemen komen en zo dus ook de RABO.
  Allemaal politiek steekspel.

 • frl

  EDJE : laat me niet lachen, als die in de buurt van een koe komt heeft hij ook een mest probleem.
  Ik snap er niets meer van, in 2013 was het GEZINSBEDRIJVEN-WEIDEGANG-GRONDGEBONDEN-NATUURBEHEER.
  Maar nee we gooien het over een andere boeg het wordt nu MEGABEDRIJF(min. 300 koeien) MESTTRANSPORT-BEWERKING-MESTTRANSPORT en ons hele mooie platteland naar de kloten.
  Ik zie veel liever 3 boeren met 70 koeien dan 1 van 200 koeien (zelf 45 mk 30 ha)

 • ariekelder

  Dus als ik mest naar de buurman direct op het land breng mag dat niet. Dan moet de mest eerst getransporteerd naar een verwerker en vervolgens weer terug. De mesttransporteur vaart er wel bij totdat de boer failliet is. Hoe verzinnen ze deze kolder. Zeg dan gelijk dat de boeren wegmoeten.

 • WGeverink

  Ik denk dat de overheid het ziet als een kans om van rioolslib af te komen door het onopvallend bij te mengen. Waarvoor zou je anders mensen verplichten om te verwerken?

 • vandenbrandcv1

  Zou die van Dam expres niks aan derogatie doen om dit onverstandigde werkgelegensplan voeding te geven?

 • teunisenwilly1

  Daarom moet er bossen komen om deze bedrijven uit het zich te houden met die mest verwerking, mag niet gezien worden. Dus is het duurzamer gewoon 2.5 koe per ha met groene weilanden met koeien. Weide melk 5 euro cent meer gaan er van zelf meer koeien de wei in. Daar is geen belasting geld voor nodig. Al die onzin van Nijpels kost alleen maar geld en brengt de melkveehouderij nog verder in de put.

 • botter

  Dikke strontpot is het. Er is geen reet meer aan om boer te wezen.

 • Fryslanboppe

  En de LTO is het in grote lijnen er mee eens !!! Jonge jonge waar gaan we naar toe met zijn allen. Ik denk naar de maan of naar de kloten het is één van beide. Niet normaal wat ze allemaal bedenken.

 • koestal

  Hoe je het ook wendt of keert,het gaat allemaal veel geld kosten,een goedkope oplossing bestaat voor dit probleem niet !Ik geloof niet meer in sprookjes.

 • koestal

  In Zuid-Holland is het fosfaat gehalte in het oppervlaktewater het hoogst van Nederland, de bevolkingsdichtheid is daar ook het hoogst van Nederland,de veebezetting is daar beneden het gemiddelde van Nederland. De riolen zijn daar lek en verouderd . Waar komt de troep dan terecht ?

 • koestal

  Op het ministerie Economische zaken en Landbouw ,,werken '' de meeste ambtenaren van alle ministeries,er zijn daar zo,n 1000 juristen die elke dag de boeren brieven moeten sturen over de hoeveelheid mest die ze mogen produceren,dus veel werk en mest!!

 • Gat

  Helemaal knettergek zijn ze geworden. Als dit beleidsvoeren is. Kosten verhogen en beperkte groep vrijstellen en subsidieëren.
  Is dat modern communisme om die staatsbedrijven aan draaien te houden. Roep als overheid niet naar rusland. Daar zijn het geen schijnheilige leugenaars die fabels vertellen. Achter dit idee zit de lto en de banken. Twee van die ondernemingen die zelf beter de tent konden sluiten door nalatig ondernemerschap.
  Rabobank voorspelt geen één melkprijs juist en lto heeft beleid uurtje factuurtje voor zichzelf. Lto spoort overheid erop aan om boeren in problemen te duwen. Des te meer werk voor hun aan advies

 • puinhoop

  Die waardeloze Ruud heeft al eerder verteld dat grote bedrijven niet zonder toeslagrechten kunnen. Om zijn eigen RABO-inkomsten veilig te stellen moeten die tot de nek gefinancierde bedrijven nog eens geholpen worden. De bank heeft liever mensen met schuld dan met geld- klopt in dit verband precies!!!! Wat een drol(die ook maar beter verwerkt kan worden)!!!!!!!!!!!!!

 • deB.

  Er is helemaal niets meer aan een boer te zijn.... wordt helemaal kapot gemaakt door een stelletje aan zichzelf denkende flapdrollen.
  Laat ze zelf maar gaan melken, maar daar hebben ze geen zin natuurlijk geen zin in!
  Nou ik ook niet meer!!! Ben er KLAAR mee

  2,5 tot 3 gve per hectare, en zo MOET het.

  Allemaal die tot de strot zittende intensieve overeind houden, daar zijn ze mee bezig! Daar kunnen wij voor boeten

 • bluemink

  Nijpels zijn zure regen sprookje geloofde ook iedere burger maar had ook niks te betekenen
  Nu gaat hij een nieuw sprookje maken
  Boeren wie nog lid zijn van LTO bedank toch als lid scheelt veel geld

 • a.loonen1

  Ik ben wat verbaasd over alle negatieve reacties. Nijpels stelt voor om alle overschot mest te laten verwerken en tot waarde te brengen. Daar kan toch niemand redelijkerwijs op tegen zijn en in feite moeten we dat nu al voor de helft! Als we als melkveesector de (overschot) mest goed weten te verwerken -binnen de regels- en tot waarde brengen kan dat de kosten zelfs drukken. De realiteit is dat we al meer dan 30 jaar over mest praten en er nog steeds geen definitieve oplossing voor hebben. Laten we nu 2 stappen naar voren zetten: weg met de derogatie, geen fosfaatrechten (dus ook geen kosten!) en de mest op een fatsoenlijke manier ver- en bewerken. Doel moet zijn om producten te maken die we als kunstmest vervanger weer kunnen gebruiken (en dan denk ik niet meer aan mineralen concentraat, maar betere en meer kunstmest achtige producten) Dan kunnen we de discussie over mest eindelijk eens achter ons laten. Ik woon in een gebied met veel IV en ik kan jullie verzekeren dat wie zijn ogen de kost geeft ziet dat bij ons het mestprobleem nog lang niet opgelost is!! We moeten de hand in eigen boezem durven steken en niet steeds anderen hier de schuld -Politiek, LTO, de banken etc- voor geven!!! Voor alle duidelijkheid: Ik ben zelf melkveehouder.

 • alco1

  Ik denk van loonen.
  Dat je veel reacties niet begrijpt.
  Waarom ga je iets ver- be-werken, wat je zo rechtstreeks op het land kunt afzetten?

 • jan doedel

  ik word een beetje schijt ziek van dat duurzaam gezeik in Den Haag stelletje communisten !!!

 • Hoogeind

  Het is de Cie Nijpels en de Rabobank kennelijk ontgaan dat high tech mestverwerking al 30 jaar een aaneenschakeling is van financiele catastrofes vooral omdat men aanbodgericht werkt aan de productie van onverkoopbare meststoffen.

  Waarom veehouders op grote kosten jagen als akkerbouwers nog steeds goed uit de voeten kunnen met homogene drijfmest van bekende samenstelling en op tijd geleverd.

  Waarom is energieverslindende mestverwerking duurzaam?

  Wat brengen producten als struviet, spuiwater, mineralenconcentraat en varkensmestkorrels op voor de producent? Hoezo bruin goud?

  Hoeveel high tech mestverwerkers hebben hun vijfde verjaardag gehaald? Promest? Scarabee? Aqua Purga? Biogreen Salland? AgriModem? Serigas? Vefinex? enz enz.

  De ZLTO kan zich kennelijk vinden in dit verhaal!

  Gelukkig hebben we loonwerkers, mestintermediairs en akkerbouwspecialisten die wel verstand van markten, meststoffen en bemesting hebben. Zij zullen de veehouderij meer dan ooit moeten redden. Voor commentaar: 06-30063673

 • a van Gerwen

  Even een kort door de bocht rekensommetje, verwerken van mest kost al snel 15-20 euro/m3 om volledig te kraken om er dan in het gunstigste geval bij rundeemest 1,5 kg P en 4 kg N uit te halen. En dan te bedenken dat je bijv. voor minder dan 30 euro, 27 kg N aankoopt via kunstmest. Hoe moet dit ooit rendabel worden?

 • BW

  Ik ben het helemaal met a. loonen eens!!! Mest (mineralen) zijn veel geld waard. Toch is het al 30 jaar een kostenpost die er niet om liegt. Daarom ben ik voor 100% verwerken en de mest tot een opbrengst te maken. Alleen moet de overheid in de buurt, locaties aanwijzen waar verwerking mag.

 • rderegt

  DSM moet ook kunnen blijven draaien....

 • rderegt

  bewerkt vlees, zuivel enz. is volgens de vele onderzoekers ook schadelijk, slecht voor de gezondheid, mag Europees gezien niet maar bewerkte mest is prima!?! jahoor er zal weer genoeg brandstof verstookt worden om het duurzaam te maken.

 • Bennie Stevelink

  Alle mest wordt op dit moment afgezet tegen de prijs van mestverwerking. De verplichting om alle overschotsmest te verwerken kost de veehouder dus niets extra, maar gaat tenkoste van de akkerbouwer die in mestaanvoer een inkomstenbron had. Als alle overschotsmest verwerkt wordt gaat wellicht de prijs omlaag waardoor de totale kostprijs voor de veehouder mogelijk juist lager wordt.

 • a van Gerwen

  Bennie, er zijn veel veehouders die afspraken met akkerbouwers of andere grondbezitters hebben om hun overschotmest af te zetten. Dit is nog steeds de duurzaamste manier van mestafzet en stukken goedkoper dan laten bewerken. Gooi niet te snel alles op een hoop omdat in jouw regio misschien minder mogelijkheden zijn.

 • hooghoes

  In de toekomst is geen plek meer voor bedrijven met een mestoverschot .

 • schrouff

  Wat verstaat men onder duurzaam? Grondgebonden bedrijven zonder technische snufjes of bedrijven vol van technische snufjes en grond te min dus economie aanjagers ?????

 • BW

  A de v, het is vraag en aanbod op de mestmarkt. Als ik jou akkerbouwer meer geld bij de mest geeft als jij, is jou afzet weg. Alleen door meer te betalen dan ik, kom jij weer in beeld bij de akkerbouwer. Daarom, alles verwerken. Heb je heel het jaar door mestafzet en ben je niet meer weer en tijd afhankelijk.

 • alco1

  BW. Denk nou niet dat er geen concurrentie is bij "verwerkte" mest.
  Raffinage kan soelaas bieden door verkoop in buitenland.
  En moet je goed lezen:
  Er mag GEEN onverwerkte mest naar ....
  Zoals al zovelen zeggen: Als je goed met je buren kunt.
  Moet dit dan verboden worden?

 • landboer

  Loonen je woont in een intensief gebied ,daarom reageer je ook zo, bij mij in de buurt zou het van de zotte zijn om alle overschotmest te verwerken , die kan hier gemakkelijk geplaatst worden, en dan zal door zo,n plan dat niet eens meer mogelijk zijn? Kijk alstublieft verder dan je eigen erf.

 • teunisenwilly1

  Die nieuwe voorzitter van LTO weet hoe je overheids geld naar de bliksem moet helpen. De blauwe stad Groningen miljarden in het water gegooid. Nu miljarden in mest verwerking geld in de stront put gooien. Allemaal grootheid waanzin past bij LTO die grote groeiers roepen nu al weer we gooien de stal vol. Ze gaan onze mest toch verwerken. Wat een smeer lapperij. De gene die netjes onder de derogatie bemest willen ze korten een grote schande.

  Romijn haal die maar terug uit DEN HAAG die verpest daar de boel voor de extensieve melkveehouderij.

  GRONDig nu aan zet.

  Is Romijn ook intensief al ingekrompen en zijn mede LTO bestuurders .Of ook nog meer gaan melken. Is er weer een nieuwe voor kennis.  Geloof je nu echt dat onze buurlanden op onze mest willen.

  België wil onze blauwe kaveren al niet omdat ze zelf een hogere gezondheid status hebben. Denk je ze onze bewerkte mest willen.

  We mogen onze akkerbouwers zeer dankbaar zijn ,dat ze van de lente en van zomer al die mest overschotten hebben ontvangen.

 • Mbmb

  Zie de samenstelling van de commissie (1 LTO er die alle agrarische belangen vertegenwoordigd', voor zover dit al het geval is, en trek je conclusie:

  Samenstelling van de Commissie Duurzame Veehouderij
  Ed Nijpels Kroonlid SER (voorzitter)
  Jaap Bosma CNV
  Ruud Huirne Rabobank
  Frits Mandersloot LTO Nederland
  Felix Rottenberg Bestuurder en zelfstandig adviseur
  Martin Scholten Wageningen UR
  Joszi Smeets Youth Food Movement / Food Hub
  Hans Hoogeveen vertegenwoordiger ministerie EZ (tot 1-9-2016)
  Marjolijn Sonnema vertegenwoordiger ministerie EZ (vanaf 1-9-2016)
  Secretariaat:
  Bregje van Erven ministerie EZ
  Rob Weterings SER

 • Maas1

  Alle overschotsmest naar de verwerking dat is een ondoordacht actie punt,in vee arme gebieden kunnen de veehouders hun overschot prima afzetten bij hun collega veehouder/ akkerbouwer Het gaat er om dat er mestverwerking van de grond komt,maar dan moet de markt zijn financiële werk doen,een overheid die dergelijke maatregelen dwangmatig oplegd,is bij voorbaat gedoemd te mislukken.Al onze mest wordt verwerkt,maar op onze gronden laten wij de mest aanvoeren tegen een prijs die lager is als marktconform,waarom doen wij dat? Dat is voor ons en de collega rundveehouder financieel interresant. Dus leven en laten leven.

Laad alle reacties (60)

Of registreer je om te kunnen reageren.