Home

Nieuws

Meer samenwerking voercontroleurs GMP en SecureFeed

GMP+ International en SecureFeed gaan nauwer met elkaar samenwerken. Doel is betere controle, dito veevoer en lagere kosten, Daar kan ook de boer van profiteren.

Dit hebben beide organisaties bekendgemaakt. Vooralsnog gaan de veevoercontroleurs niet in elkaar op. De eigen onafhankelijkheid en zelfstandigheid van GMP+ en Securefeed blijven behouden. Of ze ook samen gaan huizen, is nog een vraag.

Voornaamste doel van de intensievere samenwerking is het verbeteren van de veevoerveiligheid, vertelt Securefeed-directeur Frank Jorna. Kostenbesparing is ook een punt van aandacht, maar niet het eerste, zo meldt hij. Meer efficiëntie en kostenbesparing zijn mogelijk door doublures in werkzaamheden weg te nemen en kennis te delen.

Gezamenlijk loket

Op korte termijn zal er één gezamenlijk aanspreekpunt (‘loket’) voor bedrijven gecreëerd worden. Op langere termijn is een gezamenlijke ondersteunende afdeling niet uitgesloten. Sowieso behouden de organisaties hun eigen zelfstandige positie en organisatiestructuur. De komende 4 maanden werkt een projectteam het samenwerkingsplan uit.

Nu al veel onderling contact

In de dagelijkse praktijk is er al veelvuldig contact en afstemming over de beheersing van risico's bij diervoederbedrijven en, zo nodig, bij voer-incidenten. Meer is mogelijk door onder meer werkprocessen en databanken op elkaar aan te laten sluiten. Begin 2017 zullen de exacte uitwerking en fasering van de plannen duidelijker zijn ingevuld.

SecureFeed is sinds begin 2015 operationeel en heeft circa 375 Nederlandse deelnemers en 23 aspirant-deelnemers. GMP+ International bestaat sinds begin 2010 als zelfstandige organisatie en heeft 15.700 gecertificeerde bedrijven, waarvan zo'n 3.000 in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.