Home

Nieuws 16 reacties

Kwart waterwinning vervuild met bestrijdingsmiddel

Het grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwater is in een kwart van de winningslocaties vervuild met bestrijdingsmiddel.

In 26 van de 192 onderzochte locaties is sprake van een hogere concentratie dan de norm, terwijl er daarnaast nog eens 26 locaties zijn waar de aangetroffen hoeveelheden net onder de norm liggen.

Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van het Rijksdinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarover minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij kondigt in een brief aan de Tweede Kamer extra maatregelen aan, om het tij te keren. In de Tweede Kamer heeft onder andere GroenLinks (Rik Grashoff zorg geuit over de bevindingen van het RIVM.

Inmiddels verboden middelen

De probleemstoffen zijn voor een deel afkomstig van inmiddels verboden middelen. Van de elf meest aangetroffen stoffen in het opgepompte grondwater zijn er tien afkomstig van onkruidbestrijders. Volgens Schultz in het met name BAM (2,5-Diochloorbenzamide), bentazon en mecaprop die vaak worden aangetroffen.

Ook in het ondiepe grondwater worden vaak gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Schultz geeft aan dat de gevonden waarden te maken kunnen hebben met het gebruik van jaren geleden, omdat het jaren duurt voordat verontreinigingen het grondwater bereiken.

Desalniettemin zijn de aangetroffen waarden voor de minister en staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken reden tot zorg. De minister geeft aan dat er weliswaar veel gedaan is om de belasting door gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, zoals het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen (vanaf 31 maart 2016) en het verbieden van het gebruik van die middelen op terreinen buiten de landbouw (vanaf november 2017).

Gegevens waterkwaliteit openbaren

Schultz wil meer gegevens over de kwaliteit van grondwater openbaren, zodat zichtbaar is waar zich problemen voordoen en welke gewasbeschermingsmiddelen het betreft. Daarnaast vraagt zij aan de gewasbeschermingsmiddelenproducenten en handelaren om met een plan te komen om de emissie te beperken. Zij wil ook dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zich beter aan de regels houden. Strenger toezicht is daarvan een onderdeel.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Ik denk dat je wel meer (niet uit de landbouw afkomstige) stoffen kunt vinden in het water

 • vd m.

  @Jan-Zonderland, denk ook stoffen voor het maken van drugs o.a. XTC

 • DJ-D

  Als je die middelen pas in november 2017 verbied.... duh..
  Geimporteerde producten die wel zijn bespoten met die middelen daarvan komen ook residuen in het grondwater natuurlijk. Geimporteerde en geexporteerde producten, de zelfde milieu eisen is een oplossing.

 • oorspronkelijk

  onwetendheid is volgens mij een oorzaak.
  drugs komt in oppervlakte water en over een aantal jaren in het grondwater
  daarom zijn de toelatingseisen scherp
  waarom altijd naar een ander wijzen

 • alphons1

  stoffen zoals glysophaat over leven 30 jaar. en die gaan van bodem in plant. in ons of dieren. in mest . terug de bodem in. dus da word meer en meer

 • boer drenth

  ALPHONS 1 wat weer een lul verhaal.

 • pbeltman1

  Net zo streng aanpakken als die autofabrikanten?

 • huisverkoop

  geen schimmelbestrijdingsmiddelen meer gebruiken maar wel koper in aardappelen

 • Sandie

  RIVM deed die niet ook onderzoek naar kunstgrasvelden,hoe betrouwbaar is hun onderzoek !

 • melkveehouder .

  Laat het RIVM eens de onderzoeken publiceren waaruit blijkt dat onze drinkwatervoorziening met name bedreigd wordt door de medicijnresten. En dat de concentratie van deze residuen in het drinkwater alleen maar groter wordt. Er bestaat immers (nog ) geen methode om de resten van medicijnen te verwijderen uit afvalwater. Niet dat ik hiermee de verantwoording van de landbouw wil bagatelliseren, maar probeer als overheid niet continue de landbouw als bliksemafleider te gebruiken voor maatschappelijke problemen die je als politiek niet onder de knie krijgt!

 • acschouten

  Laten we nu eerst eens bedenken hoelang is het water onderweg tot het grondwater is? Dan graag welk grondwater en van welke diepte? Laat eerst eens feiten zien eer dat je zulke dingen de wereld in slingert Jan Braakman. We hebben al veel minder middelen gebruikt en dat wordt steeds beter. Negatief praten kunnen we snel. We zijn echt op de goede weg en dat doen we met zijn alle en hoop ik dat Europa dat ook gaat doen, want misschien komt het water wel van hele andere gebieden van de wereld wat wij hier oppompen.

 • wimvandesande

  ja nederland is het schrob putje van europa!

 • alco1

  Er wordt weleens door boeren beweerd dat hun grond droger wordt door de waterwinning.
  Dan trekt de waterwinning toch ook evt. bestrijdingsmiddelen mee.
  Nee zegt de waterwinning dan. We trekken het veel dieper weg.
  Hoe kan daar dan wel bestrijdingsmiddelen in zitten.
  Ik denk dat het meer water is uit de gewone waterwegen, waar dus iedereen als vervuiler aangemerkt kan worden.

 • Henk Tennekes

  Zo lang als het Ctgb bestrijdingsmiddelen met een hoog uitspoelingsrisico toelaat in gebieden met hoge grondwaterstanden zal dit probleem niet worden opgelost. Melanie Schultz van Haegen zou beter de toelatingsautoriteiten kunnen verzoeken maatregelen te nemen om emissies terug te dringen, want de eigenlijke oorzaak is het veel te liberale toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. De producenten zijn er in geslaagd een verbod op het insecticide imidacloprid, dat sinds 2004 extreme normoverschrijdingen in het water van Zuid-Holland veroorzaakt, tegen te houden. Het Ctgb had dit middel met een hoog uitspoelingsrisico nooit mogen toelaten.

 • info196

  Geachte heer Braakman,
  jammer dat u het rapport en de samenvatting niet beter heeft gelezen. Ik zie daar namelijk zaken in staan die u niet schrijft, terwijl ze wel degelijk van belang zijn. Ik citeer:

  De aangetroffen concentraties zijn echter zo laag dat er geen gezondheidsrisico's zijn.

  Ruim een derde van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen is inmiddels niet meer toegelaten in Nederland. In het grondwater worden ook restanten van deze bestrijdingsmiddelen aangetroffen door gebruik in het verleden.

  einde citaat

  Verder schrijft u mecaprop in plaats van mecoprop (=MCPP).

  Wat betreft de 3 genoemde stoffen: BAM ken ik helemaal niet. Zal wel een heeeeel oud middel zijn. De 2 andere: bentazon (oa Basagran) en mecoprop (MCPP) worden heden ten dage nauwelijks meer gebruikt t.o.v. 10 jaar geleden. Zo is MCPP bekend in granen en gras, maar vrijwel volledig vervangen door nieuwere produkten (zoals Primus). Bentazon in een van de grootste gewassen (mais) wordt ook bijna niet meer gebruikt. Enkele telers gebruiken nog Laddok (=bentazon + tba).

  Jammer dat uw artikel ruikt alsof u bij stichting natuur en milieu of milieudefensie of Greenpeace werkt. Bah!

 • info196

  ohja, BAM is afbraakprodukt van Casoron-korrels. Die toelating is in 2008 al beëindigd door het CTGB.

  Volgens mij moet de conclusie op basis van deze 3 genoemde stoffen juist zijn:
  1 Het CTGB heeft goed werk verricht door toelatingen te beperken of te beëindigen
  2 Fabrikanten zijn met minder schadelijke en minder uitspoelingsgevoelige middelen gekomen ter vervanging van o.a. de 3 genoemde stoffen
  3 De boeren hebben qua middelenkeuze de overstap naar deze minder schadelijke middelen gemaakt.

  Conclusie: Van Dam en Schultz hoeven echt niet met een nog zwaarder pakket aan eisen komen t.a.v. gewasbeschermingsmiddelen.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.