Home

Nieuws 2 reacties

Kennisplatform: fijnstofonderzoek V-focus ondeugdelijk

Fijnstof is een van de belangrijkste negatieve milieufactoren met een grote ziektelast in Nederland. Onderzoek van het Vakblad V-focus over de effecten van fijnstof, waarin die relatie tussen fijnstof en ziekten in twijfel wordt getrokken, is ‘ondeugdelijk’.

Dat stelt het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid in een verklaring. Het Kennisplatform is een samenwerking van onder meer het RIVM, Wageningen UR en de Universiteit van Utrecht, GGD Nederland en LTO Nederland.

'Alleen kwalitatieve vergelijking is onvoldoende'

In een recent artikel in V-Focus wordt het verband tussen veehouderij en ziekten als gevolg van onder meer fijnstof in twijfel getrokken, op basis van eigen onderzoek. Het Kennisplatform noemt de wijze waarop door V-Focus gegevens zijn gegroepeerd en onderling zijn vergeleken ondeugdelijk. "Alleen een kwalitatieve vergelijking zoals die in het artikel is gebruikt, zoals het naast elkaar leggen van een kaart van luchtverontreiniging en een kaart van verschillende ziekten die worden samengevoegd, is volstrekt onvoldoende om conclusies te kunnen trekken over het verband tussen luchtverontreiniging en gezondheid", aldus het Kennisplatform.

Eerder deze week werden de uitkomsten van het V-Focus onderzoek door LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouderij NVV aangehaald om te pleiten voor uitstel van de Wet Dieraantallen. Namens LTO Nederland heeft Toon van Hoof zitting in het Kennisplatform. Hij is op de hoogte van de kritiek vanuit het Kennisplatform, maar wil er desgevraagd geen uitspraken over doen.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Ben niet zo'n fan van RIVM. De persoonlijke mening van veel onderzoekrs krijgen teveel invloed. Ook zijn ze beinvloedbaar door de politiek en dat mag niet het geval zijn. Gisteren de uitzending gezien van zembla (rubberkorrels van autobanden op kunstgrasvelden) en ook daar gaat het RIVM niet vrijuit.

  • fietskip

    Het RIVM beschuldigd V-Focus van iets wat ze zelf ook doet. Is het onderzoek van het RIVM dan ook niet deugdelijk? Het zijn per slot van rekening kaarten van het RIVM zelf volgens mij.
    Is de LTO het met het kennis platvorm eens?
    Durf nu hier eens kleur te bekennen.

Of registreer je om te kunnen reageren.