Home

Nieuws

Hoogste rechter buigt zich eind 2016 over PAS

De Raad van State zal eind november, begin december in een proefproces het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tegen het licht houden.

Negen zaken waarin verlening van de Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) aan de orde is en waarbij het PAS een rol speelt, worden in een tweedaagse zitting behandeld. De verwachting is dat de uitspraken van de hoogste bestuursrechter op zijn vroegst in januari volgen.

Eerste juridische test PAS en rekensysteem Aerius

De behandeling van de PAS-zaken is de eerste echte juridische test van het systeem, dat in juli vorig jaar is opgezet. Met behulp van het PAS en het bijbehorende rekensysteem Aerius wordt de uitstoot van stikstof naar stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden geregeld.

Raad van State neemt 9 pilot-zaken onder de loep

De afdeling bestuursrechtspraak heeft 9 zaken als zogenoemde pilot uitgekozen. Het gaat daarbij om zaken over het weiden van vee en het bemesten van percelen zonder dat daarvoor een natuurvergunning is afgegeven en om zaken waarbij aan veehouderijbedrijven een natuurvergunning met ontwikkelingsruimte is verleend. Ook de techniek van het rekensysteem Aerius wordt tegen het licht gehouden.

Naast deze 9 pilot-zaken lopen nog meer procedures bij de Raad van State. De bestuursrechter heeft die zaken aangehouden tot een uitspraak is gedaan in de pilotzaken.

Of registreer je om te kunnen reageren.