Home

Nieuws 1 reactie

Geen sancties CBS-enquêtes

Bedrijven die in 2016 niet meegedaan hebben aan de verplichte CBS-enquêtes, krijgen geen sancties opgelegd.

Dat is het resultaat van een convenant tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en belangenbehartigers, waaronder de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). CBS gaat er daarbij van uit dat er door de afgesproken samenwerking voldoende enquêtes zullen worden ingevuld om tot betrouwbare statistieken te komen.

In het convenant van 26 oktober 2016 zijn afspraken gemaakt door CBS, LTO Nederland, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) over het gezamenlijk optrekken om de enquêtedruk voor de land- en tuinbouwbedrijven te verminderen.

Belang enquêtes benadrukken

Om de enquêtedruk te verminderen, wordt onder meer bekeken in hoeverre gangbare registraties in plaats van vragenlijsten een bron kunnen vormen voor statistisch onderzoek. De partijen willen ook bekijken hoe de noodzaak van deze enquêtes duidelijker gemaakt kan worden en het nut voor gebruikers kunnen vergroten.

Midden 2017 besluit het CBS of de afspraken worden verlengd met maximaal 1 jaar. Dat is afhankelijk van zowel de respons over verslagjaar 2016 als de voortgang van de onderzoeken naar de mogelijke inzet van alternatieve bronnen.

Eén reactie

  • aardappelboer

    Ik zie het nut er niet van in, kost alleen maar veel tijd en verwerkers e.d. kunnen op deze manier mooi de markt inschatten hoeveel produkt er is. Het is beter voor de marktwerking als ze dat niet weten, dan is de markt onzekerder met als gevolg hogere prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.