Home

Nieuws

Flevoland klaar voor nieuwe Wet Natuurbescherming

Provinciale Staten van Flevoland hebben de ‘Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming 2016’ vastgesteld. Hiermee is de provincie naar eigen zeggen klaar voor de nieuwe Wet Natuurbescherming die een aantal nieuwe bevoegdheden bij provincies neerlegt.

Met het vaststellen van de ‘Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming 2016’ zijn regels vastgesteld waaraan een faunabeheereenheid, een wildbeheereenheid en een faunabeheerplan moet voldoen. Dit lag eerder al vast in het Besluit faunabeheer, maar dat komt te vervallen, zodra de nieuwe wet van kracht is.

Mogelijk andere regels

Daarnaast maakt de wet het voor Provinciale Staten mogelijk om andere regels vast te stellen over beweiden en bemesten, vrijstelling van soorten, houtopstanden en tegemoetkoming schade. De Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van natuurwaarden die nu onder de Boswet, Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet vallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.