Home

Nieuws

Dierenraad kijkt naar insect als productiedier

Als de insectenhouderij een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan de voedselindustrie, wat betekent dat dan voor de maatschappij?

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gaat zich de komende maanden met die vraag bezighouden.

De RDA heeft een zogenoemd startdocument gepubliceerd, aan de hand waarvan een groep deskundigen probeert na te gaan of er extra regels moeten komen voor de insectenhouderij, en of er nog kennisleemten zijn voor de ontwikkeling ervan.

De groep deskundigen staat onder voorzitterschap van emeritus-hoogleraar Arnold van Huis, die wordt gezien als autoriteit op het gebied van entomofagie (de consumptie van insecten).

Niet alleen insecten

De RDA beperkt het onderzoek niet tot insecten, maar hanteert het ruimere begrip invertebraten, waartoe ook spinnen, mijten, aardwormen, aaltjes en schaaldiertjes behoren.

De RDA wil uiteindelijk een zienswijze ontwikkelen die aangeeft welke maatschappelijke vragen op tafel komen bij de opschaling van de grootschalige productie van invertebraten voor voedselconsumptie.

Of registreer je om te kunnen reageren.