Home

Nieuws 1 reactie

CDA: geen onteigening landbouwgrond voor natuur

Het CDA wil dat onteigening van vruchtbare landbouwgrond ten behoeve van natuur definitief tot het verleden gaat behoren. Ook wil de partij en minister van landbouw.

Wat de Tweede Kamerfractie en in het Europarlement al enkele jaren wordt gezegd over het onteigenen van grond, staat nu ook in het concept-verkiezingsprogramma dat het CDA woensdag 12 oktober presenteert.

Het behoud van vruchtbare landbouwgronden voor de voedselproductie is een van de onderdelen van de landbouwparagraaf in het CDA-programma. In lijn daarmee is de wens om de verzilting tegen te gaan. Zuinig zijn met zoet water en het voorkomen van verzilting zijn van belang voor de voedselproductie, aldus het CDA.

Minister terug op landbouw

De partij wil de minister terug op landbouw, staat in het programma. Volgens de christendemocraten heeft de land- en tuinbouw een cruciale rol in de voedselvoorziening, de economie en de leefbaarheid van het land. "In het huidige kabinet was de sector toegevoegd aan de portefeuille van de staatssecretaris van Economische Zaken, die openlijk erkende 'hier niet voor de boeren te zitten." Het CDA zegt dat met de aanstelling van een aparte minister voor landbouw, natuur en voedsel de erkenning van het grote belang van de sector wordt benadrukt.

Het CDA sluit een heffing op voeding uit oogpunt van volksgezondheid niet uit. In het verkiezingsprogramma wordt een suikerheffing als voorbeeld genoemd, maar ook wettelijke maatregelen om de gehalten van zout en vet in voeding te verminderen. De opbrengst van een suikerbelasting kan worden gebruikt voor onderzoek, voorlichting en stimuleren van sport in de buurt, aldus het CDA.

'Verantwoordelijkheid voedsel niet afschuiven naar NVWA'

Het CDA stelt verder dat voedselproducenten (en producenten van andere producten) zelf de verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit daarvan. Die kan niet worden afgeschoven naar controlerende instanties als de NVWA. Een controle waarbij een fout niet is opgemerkt, is geen alibi voor de ondernemer.

Het CDA wil ook dat sjoemelaars en overtreders hard moeten worden aangepakt. Rotte appels moeten uit de mand, menen de christen-democraten.

Eén reactie

  • koestal

    Er is genoeg natuur,de natuurorganisaties zijn net als rupsje nooitgenoeg ,maar verwaarlozen de boel ook nog,en maar klagen over te weinig weidevogels,die komen echt niet in ruige bende van hun.

Of registreer je om te kunnen reageren.