Home

Nieuws 16 reacties

CBS mag boete innen bij enquête-weigeraar

Statistiekbureau CBS mag boeren boetes opleggen om voldoende gegevens via enquêtes binnen te krijgen, maar is daartoe niet verplicht.

Het CBS is wel verplicht om te zorgen dat de dekking en representativiteit van de aan te leveren gegevens gegarandeerd is. Dat zegt Europees Commissaris Marianne Thyssen in antwoord op parlementaire vragen van Annie Schreijer-Pierik.

Thyssen zegt niet dat boetes vereist zijn, evenmin dat ze achterwege moeten blijven. Ze stelt wel dat er moet worden gezocht naar 'billijke en evenwichtige oplossingen' bij een dalende representativiteit van enquêtes.

Schreijer had de vragen gesteld nadat het CBS bekend maakte de steekproef varkens, de enquête gewasbeschermingsmiddelen, de oogstraming vollegrondsgroenten, oogstraming appels en peren en de oogstraming akkerbouw oogstramingen verplicht te stellen. NVV en LTO Nederland vonden dat de verplichting de administratieve druk op bedrijven vergroot. Het CDA in de Tweede Kamer riep staatssecretaris Martijn van Dam op tot overleg met het landbouwbedrijfsleven. De SGP stelde Kamervragen.

Commotie

De commotie heeft ertoe geleid dat meer land- en tuinbouwondernemers de enquête hebben ingevuld, waardoor het met de vereiste representativiteit en de dekking waarschijnlijk wel goed zit.

Schreijer meldt dat het CBS volgens de Europese Commissie helemaal niet verplicht is om boetes tot €1.500 op te leggen aan boeren. Overigens heeft noch het CBS, noch staatssecretaris Van Dam gezegd dat de EU het CBS verplicht is boetes op te leggen.

De Europese Commissie eist van de lidstaten gegevens te verstrekken die tot doel hebben het Europees landbouwbeleid te ondersteunen. De Europese Commissie zegt niet hoe het CBS die gegevens moet verzamelen en welke maatregelen eventueel moeten worden genomen. Dat hebben de lidstaten in nationale wetgeving vastgelegd.

Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek

In Nederland is dat geregeld in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bepaling dat het CBS bedrijven boetes en dwangsommen kan opleggen is in juni 2003 in de Tweede Kamer vastgesteld, met algemene stemmen. Schreijer-Pierik was destijds lid van de Tweede Kamer.

Op basis van die wet mag het CBS bedrijven via een dwangsom tot een reactie bewegen. Voor boeren en tuinders kan dat oplopen tot een bedrag van rond de €1.500. Maar voor grotere bedrijven (meer dan 500 werknemers) kan het bedrag €20.000 zijn. "In uitzonderlijke en bijzondere gevallen kan de te verbeuren dwangsom verhoogd worden tot een bedrag van maximaal €500.000", aldus de beleidsregel Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eerste keer verplichte deelname

Daarnaast kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als een bedrijf in herhaling valt. Voor landbouwbedrijven gaat het om een boete die kan oplopen tot €1.500 (voor bedrijven met meer dan vijf werknemers kan de boete hoger zijn).

Voor de landbouw is de verplichte deelname dit jaar voor het eerst ingesteld. Tot nog toe was de respons in de land- en tuinbouw groot genoeg om voldoende representativiteit en de dekking te kunnen waarborgen. Maar de deelname aan de enquêtes nam zodanig af, dat het CBS besloot een verplichting in te stellen. "En dat heeft meteen geleid tot een grotere respons", aldus een woordvoerder van het CBS.

Het CBS legt - gezien het aantal uitgevoerde enquêtes onder bedrijven - betrekkelijk weinig sancties op. In 2015 stuurde het CBS 3.147 keer een brief waarin werd gesommeerd een enquête in te vullen. In 560 gevallen werd een boete of een dwangsom opgelegd, waarvan er 98 werden geïnd.

Laatste reacties

 • new kids

  Je kunt er wel onderuit op basis van persoonlijke omstandigheden. Draag die aan en 9 van de tien keer heeft men daar begrip voor en stopt de sommering om de zaak in te vullen.

 • ...............

  Iedereen meent maar dat ze alles moeten weten, tot dat je zelf wat nodig hebt. Dan komt er een factuurtje achteraan.

 • John*

  varkens en een gemeenschappelijk landbouw beleid... je kan niets verwachten van de eu op dat gebied dus heeft gegevens aanleveren ook geen zin.

 • fietskip

  Men wil volgens mij zo alleen maar zorgen voor voldoende voedsel tegen zo laag mogelijke prijzen.

 • alco1

  Als boeren de enquêtes niet invullen, zullen ze er ook wel geen behoefte aan hebben om de'" resultaten" te weten.
  Kortom: Werk verschaffing?

 • g.g

  net als de vraag hoeveel dieren er aanwezig zijn. 1 druk op de knop in het i en r systeem en "de overheid "kan het zien. Maar wel steeds weer de vraag stellen.

 • Jan-Zonderland

  Stuur het CBS op voorhand een rekening voor het werk wat er mee gemoeid is en neem daarvoor het boekhouders tarief. Jaren geleden weigerde ik ook om die troep in te vullen met als argument dat al mijn gegevens wel ergens bij een overheidsinstantie bekend waren. Een man van het cbs kwam mij tien persoonlijk opzoeken met een kopie van een of andere wet in de hand waaruit zou moeten blijken dat het verplicht was eea in te vullen. Hij zei dat ie het ook wel met mijn boekhouder kon regelen en ik zei: dat is prima als jij de rekening betaald, ik heb een dure boekhouder. Dat wilde hij niet. Is vertrokken en nooit meer wat van cbs gehoord

 • Gullef

  Die ambtenaren houden zichzelf in stand als ze het zouden opvragen bij i&r kunnen ze met veel minder banen toe bij het cbs, laat ze daar eens een telling van maken

 • info36

  Het zoveelste machtspelletje van de overheid.

 • gertjan1982

  ik kreeg ook de hele lijst toegestuurd hoeveel ik in me aardappels had gespoten en welke middelen.
  op zich prima, maar dit ging over het eerste kwartaal en aangezien er in januari,februari en maart geen pootaardappelen worden geplant ga ik deze stomme vragen niet invullen.

 • boer drenth

  Ze kunnen alles opvragen bij RVO.

 • mts van oosten

  misschien wel invullen als ze zo graag van alles willen weten,maar wij als boeren moeten er een nota van de gemaakte uren bij doen,willen ze die niet betalen,nooit
  weer iets invullen.

 • Wortels83

  Alles weten wordt de markt niet altijd beter van...

 • Donker en Nijholt

  Dit is toch een heel ander verhaal dan wat CBS ons wil doen geloven. In een bijgaande brief bij de vragenlijst laat cbs weten dat DE OVERHEID vanaf 1juli 2016 het aanleveren van gegevens VERPLICHT heeft gesteld.

 • Jan Braakman

  @Koert Het aanleveren van gegevens is verplicht gesteld door de overheid. Dat mag op basis van de CBS-wet. Het CBS kan volgens die wet boetes of dwangmiddelen opleggen. De Europese Unie laat de lidstaat daar vrij in.

 • WGeverink

  We kregen in het verleden telefoontjes van statistics Canada over het bedrijf. Mijn cijvers zijn van mij en ik heb gewoon tegen ze gezegt dat het prive is en dat ze daar niks mee te maken hebben. Op een gegeven moment weten ze wel dat ze toch geen info krijgen en stoppen ze wel met bellen. Hetzelfde met de sensus. We hebben het adres en het aantal personen in de familie ingevuld met de leeftijden en verder bijna niets van het hele boekwerk. Hoe minder de overheid van je weet hoe beter het is. Bovendien worden de overheidscomputers telkens gehackt en verliezen medewerkers regelmatig hun laptops of memorysticks en ligt je info op straat. We vinden onze privacy belangrijk en als je daaroverheen de tijd gaat rekenen en de nadelen van dat de overheid alles van je weet dan is het risico van een 1500 euro boete nog niet zo'n slechte deal.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.