Home

Nieuws 12 reacties

Brabant wil sloopplicht voor uitbreiders

In de toekomst mogen boeren in Brabant alleen hun bedrijf ontwikkelen als zij eerst een ander leegstaand bedrijf hebben gesloopt. Dat is het advies van de werkgroep Veedichtheid, ingesteld door de provincie.

Doel is het aantal dieren per regio te reguleren en aanpakken van geuroverlast en leegstand.

Stalderen wordt in Brabant een verplichte voorwaarde bij iedere bedrijfsuitbreiding in Brabant, althans als het aan het provinciebestuur ligt. De werkgroep werkte de regeling uit en presenteerde dit maandag. Staldering houdt in dat voor elke vierkante meter stal waarmee een veehouderijbedrijf wordt uitgebreid, ten minste één vierkante meter stal elders in hetzelfde gebied is ingeleverd. Deze stal is gesloopt, of is in overleg met de gemeente passend herbestemd.

Veedichtheid reguleren

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (agrarische ontwikkeling) wil met dit ruimtelijke ordeningsinstrument de veedichtheid in Midden en Oost-Brabant reguleren. De regeling moet gelden voor hokdieren en waarschijnlijk niet voor grondgebonden veehouderij. Bedrijfsuitbreiding van deze groep wordt al geremd door de grondgebondenheidsregels, schrijft de werkgroep in het rapport Van Meer naar Beter.

Het voorstel is om de stalderingsgebieden onder te verdelen in vijf à zes kleinere compartimenten. Om het aantal dieren te verminderen per gebied, stelt de werkgroep ook een afroming van 5% van het aantal gesloopte vierkante meters voor.

Samenhang met nieuw mestbeleid

Deze nieuwe rem op de veestapel hangt samen met het nieuwe mestbeleid dat in de maak is. Uitgangspunt is dat alle mest bewerkt of verwerkt moet worden voor het mag worden opgeslagen. Voorwaarde voor de verruiming van de mestverwerkingsmogelijkheden is wel dat de veestapel niet mag groeien, dan wel krimpt. De salderingsregels zijn daar nu een uitwerking van.

Spierings liet al eerder weten stoppende bedrijven te willen koppelen aan blijvers, via een salderingsregeling. Alterra berekende onlangs dat de komende jaren ruim 6 miljoen vierkante meter staloppervlak vrijkomt in Brabant.

Laatste reacties

 • Hogman1

  Alle leegstaande industrie slopen voordat er nieuwe industrie gevestigd mag worden.Bovendien de kosten van sloop verhalen bij de nieuwe investeerder.
  Hoe krijg je het verzonnen.
  Dat kan alleen maar in agrihatendholland.

 • fietskip

  Ik weet er nog een, alle provincie ambteraren mogen hun baan houden als ze een blijvende uitkering van hun loon aan een werkeloze betalen. Zonder loonsverhoging!!!

 • melkveehouder .

  Geen aanleg van nieuwe wegen voordat een andere weg is gesaneerd, om uitbreiding van het aantal heilige koeien te voorkomen.
  Ergerlijk hoe de agrarische sector wordt leeggezogen door machtsmisbruik van beleidsmakers!

 • bankivahoen

  Met dit soort ideeën breng je zelfs Noord -Korea het schaamrood op de kaken. Wat een giga hetze en boosheid jegens - levensbehoefte nummer 1 producerende -landgenoten !

 • Jan-Zonderland

  En dan eerst nog even treiteren met het afgeven van een sloopvergunning..............

 • John*

  in de toekomst hebben we voor meer dierenwelzijn meer vierkante meters stal nodig.. niet om meer dieren te houden maar voor extra welzijn. Initiatieven als een pro dromi kraamhok zijn door de extra vierkante meters al moeilijk rond te rekenen, als een voorloper dan ook nog eens stallen van een ander moet gaan slopen incl. afroming??

  Ik denk dat ze er als provincie goed aan doen om een fonds op te zetten, bij de leges die betaald worden bij bouw van een stal, bedrijfspand of huis. Er meteen een bijdrage naar het sloopfonds. Van deze pot wordt dan sloop gesubsidieerd van bestaande gebouwen, wat je er voor terug krijgt is dat er over 30 of 40 ook een subsidie is om je eigen stal op te ruimen. In het verleden is altijd geteld met een blijvende waarde van de gebouwen maar inmiddels is wel gebleken dat die vlieger niet meer op gaat!

 • vandenbrandcv1

  net zo iets als mestverwerking wel willen maar moeizaam of geen vergunningen afgeven

 • farmerbn

  Ben blij dat ik er niet meer woon. Wat een land! Ze moeten zich schamen.

 • xw

  Dat is heel goed voorstel van de Provincie N.Br.
  Als je een beetje bekend bent hier in Brabant zal je toch toe moeten geven dat er orde in die rommel hier geschapen moet worden. Het is hier al mudvol met stallen cq. hokken en dan staat er ook nog een grote hoop oude rommelzooi die niet meer gebruikt wordt. Kan ook best weer een win-win geval worden voor de eigenaars. Zijn we gelijk van een enorme hoeveelheid asbest af. Prima lijkt me. En dat zie je hier op oude industrieterreinen wel degelijk.

 • wienbemelmans

  wat een landje is het hier geworden er moet eerst honger komen voor dat bij die idioten de ogen open gaan.

 • info36

  Dat ze in Nederland zo schandalig omgaan met een sector die voor Nederland economisch zo belangrijk is zegt veel over de kwaliteiten van de bestuurders.

 • winden

  Wij moesten 4 jaar geleden al stalruimte slopen en bestemming laten wijzigen voor we medewerking kregen. Dus niets nieuws onder de zon.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.