Home

Nieuws

Ammoniakemissie uit landbouw stijgt in 2015

De ammoniakemissie in Nederland ligt nog steeds boven het nationale plafond van 128 kiloton.

Vorig jaar bleek dat door herberekeningen de uitstoot van ammoniak hoger was dan eerder was voorzien. Nu blijkt dat de ammoniakuitstoot in 2015 net als in de voorgaande jaren boven het sinds 2010 geldende plafond ligt. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. De ammoniakemissie is in de afgelopen decennia sterk teruggebracht, onder andere door maatregelen op het gebied van emissiearme aanwending van mest en maatregelen bij de bouw van stallen.

Emissiestijging

In de landbouw is sprake van een stijging van de emissie. In 2014 bedroeg de emissie vanuit de landbouw 114 kiloton. Vorig jaar was dat 117 kiloton, volgens cijfers van de Emissieregistratie. Volgens de Emissieregistratie bedroeg de NH3-emissie in 2015 134 kiloton, net zoveel als in 2014, maar minder dan in 2010 (140 kiloton) of 2005 (160 kiloton). In 1990 bedroeg de emissie volgens de Emissieregistratie nog 372 kiloton, waarvan 350 kiloton uit de landbouw.

Van Dam verwacht dat de ammoniakemissie verder zal dalen als gevolg van voortzetting van het ammoniakbeleid en de extra maatregelen die worden genomen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof. Volgens de Balans voor de Leefomgeving zal Nederland bij de huidige trend in 2020 voldoen aan het ammoniakplafond, dat eigenlijk in 2010 had moeten worden bereikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.