Home

Nieuws 3 reacties

Akkoord over hergebruik nutriënten uit mest en afvalstoffen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft samen met 35 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties haar handtekening gezet onder de Ambitie Nutriënten 2018, over het recyclen van nutriënten.

Het terugwinnen van fosfaat, stikstof en kalium uit reststromen is een belangrijk onderdeel van het landelijke programma circulaire economie. Dat heeft als doel dat in 2050 alle afval in Nederland wordt hergebruikt.

Met het actieplan Ambitie Nutriënten 2018 willen de ondertekenaars ervoor zorgen dat het aanbod van gerecyclede nutriënten beter aansluit op de vraag vanuit de landbouw en de industrie, en dat de regelgeving rondom afval en grondstoffen de nutriëntenrecycling stimuleert.

Bewustwording stimuleren

Ook willen Dijksma en het betrokken bedrijfsleven de bewustwording van het belang van hergebruik stimuleren en de mogelijkheden onderzoeken om duurzaam nutriëntengebruik te stimuleren door bijvoorbeeld certificering.

Sinds 2011 zijn bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en ministeries verenigd in het Nutrient Platform, met als doel de nutriëntenkringloop te sluiten door het creëren van een Europese markt voor gerecyclede nutriënten.

Laatste reacties

 • .....

  Mooi, mestprobleem opgelost, whats next

 • alco1

  Mest probleem van mensen??

 • koeboertje

  Lijkt me beter voor de sector als brussel het toestaat om onze eigen hergebruikte mineralen, gewonnen uit dierlijke mest , als kunstmestvervnger te mogen aanwenden.
  Zolang dit nog niet is toegestaan ook deze bovenstaande meststoffen niet op landbouwgrond aanwenden .

  Op particuliere tuinen dumpen dat is pas een kringloop

Of registreer je om te kunnen reageren.