Home

Nieuws 1 reactie

Structuurfondsen inzetten voor beter internet

Europa moet miljarden investeren in beter internet op het platteland. Zonder snelle verbindingen is rendabele landbouw in de toekomst niet mogelijk. Hiervoor moeten de structuurfondsen ingezet worden. Dat vindt eurocommissaris Günther Oettinger.

De eurocommissaris voor digitale economie en samenleving sprak op een congres over digitale landbouw tijdens de Grüne Woche in Berlijn.

5G-internet

Volgens Oettinger moet 5G-internet het doel zijn. 'Van 3G naar 4G is een leuke stap, maar de stap van 4G naar 5G is het echte werk'. Minimaal 500 Mb per seconde is volgens hem nodig om machines rechtstreeks met elkaar te kunnen laten communiceren, en dat is waar het om draait, wil de landbouw profiteren van de digitale revolutie. De commissaris stelt dat de structuurfondsen van de Europese Unie gebruikt moeten worden voor de verbetering van de digitale infrastructuur. Hij roept beleidsmakers in de regio's op om projecten in cofinanciering op te starten.

Digitale economie speerpunt van Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de digitale economie tot speerpunt verklaard. Er moet één digitale Europese markt komen. Naast infrastructuur heeft ook de juridische kant aandacht nodig, zoals de vraag van wie de data zijn. Een antwoord gaf Oettinger daarop zelf nog niet. Wel heeft hij een concreet advies aan boeren. Hij raadt ondernemers aan om te inventariseren waar ze kunnen samenwerken met collega's wat betreft machinegebruik. Dit in het kader van de deel-economie die de digitale revolutie kan faciliteren.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Wie moet van deze moderne technologie profiteren? Alle betrokkenen suggereren, dat de boer hiervan profiteert. Ik betwijfel dit en wel omdat met deze vooruitgang het aantal mensen direct afhankelijk van landbouw nog verder afneemt en dus de democratische macht nog minder wordt. Het gevolg zal zijn een grotere macht van de toeleveringsbedrijven, overheid en kapitaalverschaffers. De boeren zullen deze extra kosten zoals al hun extra moeite in het verleden niet vergoed krijgen, omdat de politieke meerderheid de resultaten van deze winst gaat op eisen in de vorm van lage prijzen of extra niet vergoede welzijns en milieu of kwaliteits eisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.