Home

Nieuws 23 reacties

Kamer: snel duidelijkheid over fosfaatrecht

Dat het fosfaatplafond in 2015 is overschreden volgens de jongste CBS-cijfers is geen verrassing. Maar de overschrijding geeft de Tweede Kamerleden wel reden aan te dringen op snelheid bij de invoering van fosfaatrechten.

"Boeren hebben recht op duidelijkheid. De regering moet de knoop doorhakken", zegt PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers. "Mijn emailbox loopt over van berichten van boeren die onzeker zijn over hun situatie."

'Onzekerheid fnuikend'

Ook andere partijen dringen aan op voortvarendheid. "Al een half jaar weten boeren niet waar ze aan toe zijn met fosfaatrechten. Die onzekerheid is fnuikend voor de bedrijfsvoering en voor de gemoedsrust van veel melkveehouders", zegt SP'er Henk van Gerven. SGP'er Elbert Dijkgraaf: "Melkveehouders moeten snel duidelijkheid krijgen, maar dan wel met voldoende lucht voor gezonde bedrijfsontwikkeling." CDA'er Jaco Geurts: "Dit zijn onzekere tijden voor de melkveehouderij. De bal ligt bij het VVD-PvdA-kabinet. Maar wij zijn niet voor de invoering een systeem van productierechten."

Dikkers: druk op regiegroep opvoeren

Dikkers, partijgenoot van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken), zegt dat ze hem in overweging geeft de druk op te voeren op de regiegroep. "Natuurlijk heb ik liever dat de maatregelen gedragen worden door de sector en de regiegroep. Dat is mij een lief ding waard. Maar het moet nu niet te lang meer duren."

Dik-Faber: staatssecretaris moet nu daadkracht tonen

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) doet ook een beroep op de staatssecretaris: "De staatssecretaris moet nu echt daadkracht te tonen en in overleg met de sector komen tot een evenwichtige begrenzing van de fosfaatproductie. We moeten voorkomen dat  Brussel ingrijpt en we de derogatie verliezen." Staatssecretaris Martijn van Dam verwacht dat hij volgende maand duidelijkheid kan geven aan de Tweede Kamer.

Dijkgraaf: CBS rekent met cijfers van 2014

SGP-landbouwwoordvoerder Elbert Dijkgraaf is er niet van overtuigd dat het fosfaatplafond ook daadwerkelijk wordt overschreden. "Het CBS rekent nog met de excretiegetallen van voor 2014. Die waren relatief hoog, omdat in het ruwvoer toen extreem veel fosfaat zat. Dat scheelt zo een paar miljoen kilo fosfaat.

CDA'er Jaco Geurts verwacht juist dat de prognoses nog aan de lage kant zijn. Geurts en Dijkgraaf vinden dat het fosfaatplafond sowieso naar boven bijgesteld moet worden.

SP: bevestiging van mislukken liberalisering zuivel

De SP ziet in de CBS-cijfers de bevestiging dat de liberalisering van de zuivel is mislukt. "Het aantal koeien is explosief gestegen, de hoeveelheid mest loopt gierend uit de hand en de problemen voor de melkveehouders zijn alleen maar groter geworden", zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven. Net als de ChristenUnie houdt hij ook een pleidooi voor grondgebonden melkveebedrijven.

Graus: overschot geen probleem maar oplossing

Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) is evenmin verrast door de CBS-cijfers. Hij vindt dat het fosfaatoverschot geen probleem is, maar de oplossing van een dreigend fosfaattekort. "Wij zijn altijd tegen een fosfaatplafond geweest. Wij zijn voor een fosfaatbank. Fosfaat is een primaire levensbehoefte. De Chinezen houden hun voorraad voor zichzelf en Marokkaanse mijnen raken uitgeput, dus moeten we zorgen dat wij het zoveel mogelijk uit de dierlijke en mogelijk ook menselijke mest halen."

VVD-woordvoerder Helma Lodders was niet in de gelegenheid te reageren vanwege een VVD-fractiebijeenkomst.

Laatste reacties

 • alco1

  Ik heb liever onduidelijkheid dan duidelijkheid met criminele gevolgen.

 • Farmer4life2

  De duidelijkheid die zal komen, zal betekenen dat Nederland zijn concurrentie positie definitief kwijt is tov de wereldmarkt. Niet op het gebied van coöperatie, melk en afzet. Maar op het gebied van kostprijs van de grondstof melk

  De hogere kostprijs kan nu alleen nog maar uit de markt komen.

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life2, hoe zou het wel moeten om een lagere kostprijs te realiseren?

 • Bert Roeleveld

  De kostprijs maak je zelf , niet de fosfaat.

 • haj146

  Flikker toch eens op met dat plafond. We laten ons zon gigantisch probleem aanpraten wat ons allen klauwen geld kost. Nzo ajk lto enzovoorts sla toch eens met de vuist op tafel ipv als makke lammetjes achter de PvdA van dam aan te lopen.

 • Farmer4life2

  @Mozes
  Een fosfaatplafond/rechten kan prima. Er moet inderdaad een streep getrokken worden, Nederland is te klein om zoveel fosfaat te produceren. (Mits mest export op grote schaal en mineralen concentraat als vervanging van kunstmest)

  Dit gezegd te hebben, krijgen we een ander probleem. We moeten dan terug in dier aantallen en groei enkel kan door stoppers. Er moet een hoop geïnvesteerd worden om te kunnen groeien, zelfde belemmering als het quotum toch?

  Het dillema hierin. Hoe kunnen jonge mensen nog boer worden en een fatsoenlijk inkomen genereren. Want concurreren wordt moeilijker. De oplossing is meer inkomen genereren door meer te zijn dan een grondstof leverancier.

  Als boer kun je land/natuur beheren en duurzamer zijn op zowel vee als grond. Hiervoor dien je een inkomen te krijgen door o.a. subsidies.

  Subsidie is een raar woord. Hand ophouden en zo. Nee, de overheid/maatschappij moet juist blij zijn met boeren als ons. Want Staatsbosbeheer, waterschappen, natuurverenigingen, BBL, landschapsbeheer etc etc zijn vele malen duurder dan wij boeren.

  Wat vindt je ervan? Utopi? Of de USP's (unique selling point) van een boer vertegenwoordigen.

  Wees nou eerlijk, wij exporteren al meer dan 75% van onze agrarische goederen. Een echte meer prijs om 10 cent per liter melk meer uit te betalen zit er niet in.

  En land mag ongeveer 30.000 euro kosten om er een fatsoenlijk saldo aan over te houden.

 • puinhoop

  Graus heeft helemaal gelijk, er zijn ook al zat andere begrenzingen dan dat zielige plafonnetje van linkse ratten!!!

 • boer drenth

  Door de mening van bijna alle veehouders dat we moeten groeien, loopt alles muurvast. De ruimte om explosief te groeien is er gewoon niet. Wij zaten al aan het plafond op 1 april. Maar de kop in het zand steken en voorwaarts , tegen de klippen op.

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life2, bedankt voor jou toelichting. Ik kan volledig meekomen in jou overweging. Het luchtkapitaal wat door fosfaatrechten wordt gecreëerd zie ik eveneens als een groot probleem. Om het luchtkapitaal zoveel mogelijk te beperken is het noodzakelijk dat fosfaatrechten NIET fiscaal aftrekbaar zijn. LTO Noord heeft echter een peiling gehouden onder de leden waaruit bleek dat een meerderheid juist voor fiscale aftrekbaarheid is. Ik vraag mij af of de leden hier wel goed over nagedacht hebben.

  Jou standpunt komt er op neer dat een boer die aan hogere landschappelijke eisen voldoet recht heeft op een vergoeding. Geen subsidie maar gewoon betalen voor geleverde dienst. Hiermee kan een boer die aan hoge landschappelijke eisen voldoet het verminderde inkomen uit voedselproductie aanvullen met vergoeding voor landschappelijke dienstverlening.
  Een standpunt waar ik het wel mee eens ben.

 • DJ-D

  Geen subsidie maar compensatie van opbrengsten van gewas. Bij ons wil dlg weer cashen. Land wat geel staat van jaxobskruidkruid en tot augustus onder water staat. Verpachten ze weer terug aan boeren voor 800 euro.

 • Trot

  De grote problemen in de melkveehouderij van het afgelopen jaar komen voor een zeer groot deel voort uit slechts één aspect: grootheidswaanzin van een flink aantal collega boeren. De enorme groei in melkproductie van het afgelopen jaar is het grootste probleem. Iedere gezonde onderneming buiten de agrarische sector probeert ieder jaar enkele procenten te groeien. In de melkveehouderij zijn er echter bij die denken dat een groei van over de 300% in 1 jaar zonder problemen kan, hoe krijgen ze het bedacht.

  Als de hele melkveehouderij in zowel 2014 als 2015 gewoon kalm aan had gedaan was het probleem lang niet zo groot als nu. Als je met 80 koeien niks kunt verdienen, dan redt je het met 300 koeien ook niet.

 • melkveehouder .

  Moet zeggen dat Graus het met de landbouw goed voor heeft. Al eerder was ik verrast door zijn warm hart voor de landbouw. Jammer dat zijn partij zo extreem is in andere standpunten. Ook de SGP kan ik wel waarderen. Bij de volgende verkiezingen ga ik er toch eens goed voor zitten voordat ik het kruisje zet

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, als je maar niet op de PVV stemt. De kranten staan vol over de massale aanrandingen in Keulen. Er zijn echter ook verschillende PVV fractieleden, zowel in Den Haag als in Brussel, die verschillende vormen van ongewenst seksueel gedrag vertonen. Als je het percentage uitrekent blijkt dit onder PVV fractieleden vele malen hoger te zijn dan onder asielzoekers. Met de PVV komen we dus van de regen in de drup.

 • melkveehouder .

  @Mozes. Ik begrijp je zorg, dat is ook de mijne.Ik had het al subtiel aangegeven. Maar ik blijf bij mijn standpunt dat Graus respect en waardering verdiend zoals hij tegenover onze beroepsgroep staat.

 • Farmer4life2

  PVV stemmen is niet verder kijken als je neus lang is. Je geloofd daarmee ook direct het nieuws die in de media verspreid wordt.

  @mozes
  Mooi dat we het eens zijn met elkaar. Nu de uitvoering nog. ;-)

 • Farmer4life2

  @mozes
  Als je een lage kostprijs hebt en er komt een goed jaar. Hoef je weer niet die trekker/machine te kopen.

  Dan koop je gewoon fosfaatrechten, totdat je een nieuwe stal kan bouwen+vol zetten.

  Of... Je koopt een compleet bedrijf op. Inclusief alles, heb je gelijk een draaiende tokko

 • veldzicht

  Farmer4life2

  Je hebt zeker de hoofdprijs in de postcodeloterij gewonnen?
  de meeste boeren kunnen dat niet en zullen op termijn (moeten)stoppen.

 • Bennie Stevelink

  @Farmer4life2, de snelle en gemakkelijke bedrijfsontwikkeling die jij je voorstelt is volkomen onrealistisch. Als de fosfaatrechten net zo duur worden als het melkquotum moet er zoveel geld worden geïnvesteerd om een klein beetje extra melk te produceren dat er niet tegenop valt te boeren. Bedrijfsontwikkeling zal voor velen onmogelijk worden.
  Iedere volgende generatie zal zo ongeveer zijn hele leven nodig hebben om het kapitaal eruit te boeren waarmee hij broers en zusters heeft uitgekocht. Aan groei komt men vrijwel niet toe.
  Dit is dan ook precies de reden dat LTO Noord van dat peperdure melkquotum afwilde.

 • alco1

  Geen fosfaatrechten, geen dierrechten.
  Dus geen aparte behandeling in de EU.
  License to produce.
  1 Geen last voor buurtgenoten.
  2 Goede verzorging voor de dieren.
  3 Verantwoorde mestafzet, met goede normering voor de gewassen.
  Hier kan geen burger overheid en zelfs Brussel niets tegen inbrengen.

 • Bennie Stevelink

  Hier valt wel wat tegenin te brengen @alco.
  Een steeds hogere veeconcentratie waar lokaal geen voer voor is. Een steeds hogere ammoniakemissie ondanks de emissie beperkende maatregelen.
  Een steeds meer industrieel imago voor melkveehouderij. Daardoor steeds meer antisentimenten en vegetarisme wat ook tegen zuivel gericht is. Dalende consumptie en afzet in het bulksegment.
  De extra geproduceerde melk heeft door de hoge kosten nauwelijks rendement en veroorzaakt door het slechtere imago dat ook de huidige melk in een lager marktsegment moet worden afgezet. Daardoor zal ook de huidige melk slechter renderen.
  Ook in de VS is een groeiende weerstand tegen industriële melkveehouderij. Het zou kortzichtig zijn deze weg op te gaan terwijl aan de andere kant van de wereld een groeiende afzetmogelijkheid is voor landschappelijk geproduceerde zuivelproducten.

 • alco1

  Het eerste @Mozes.
  Juist voer moet de beperkende factor zijn. Dit ligt op de boer zijn eigen pad. Goede verzorging.
  Amoniakemissie? Verschraling leidt juist tot anti duurzaamheid. Wind vermengt alle lucht op de aarde en hier kiezen voor meer diversiteit leidt ergens inde wereld voor achteruitgang van de tropische bossen ( De longen voor zuurstof)
  Industrieel imago wordt aangepraat. Alles open stellen is de beste reclame.
  Het zijn juist de kleine bedrijven die qua dierverzorging het slechste scoren.
  ( trouwens ook kleine bedrijven worden door allerlei rechten getroffen)
  Hogere kosten is de boer zijn eigen keuze.
  Melkprijs heeft niets te maken met de Nederlandse productie ( heb je zelf ook vaak genoeg geopperd )
  Industriéle melkveehouderij in VS en o.a. China is totaal wat anders.
  Landschappelijk produceren is voor iedere boer vrij en eigen keuze.
  Om dit tot een hoog peil te houden moet het zelfs door niet door teveel boeren gedaan worden, anders wordt het gangbare melkprijs met hoge kostprijs

 • alco1

  Nogmaals @Mozes
  Geef mij elk jaar op 1 januari de bodem monsters van al je land en ik vertel je binnen 5 minuten hoeveel koeien jij dat jaar mag houden per ha. Plus daarbij de geregistreerde afzet naar norm per koe

 • Farmer4life2

  @Mozes onrealistisch?
  Over 10 jaar kijken we weer. (Niet dat ik dat kan of dergelijke)

  Iedereen klaagt hier over een lage melkprijs etc. Maar als je het goed voor elkaar hebt kun je nog prima boeren. Lage diesel prijs, lage rente, lage voer prijzen.

  Mest, vvo's en huur grond is duur. (Overheidsregels)

  Er zijn veel boeren die het moeilijk hebben op dit moment inclusief ik en hans natuurlijk. Maar dramatisch? Nee, dat is het met 23 cent. Dat je elke maand er 10.000 euro achteraan man stoppen. Want die prijzen worden in Duitsland betaald.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.