Home

Nieuws laatste update:10 jan 2016

'Primeur van een geslaagde omgevingsdialoog'

Omwonenden en boeren staken hun strijd in het Brabantse Ulicoten. In het LOG-gebied daar vestigt zich één van de drie geplande veehouderijbedrijven.

Na tien jaar strijd is de vrede tussen drie intensieve veehouderijbedrijven en omwonenden in het Noord-Brabantse Ulicoten vrijdagmiddag 8 januari officieel gesloten. Na jarenlang eindeloze juridische procedures is de strijdbijl definitief begraven. Beide partijen hebben water bij de wijn gedaan. Van de geplande drie veehouderijen vestigt zich uiteindelijk één bedrijf in het voormalig LOG-gebied bij Ulicoten.

Convenant tussen omwonenden en veehouders

Tijdens een bijeenkomst vrijdagmiddag in het plaatselijke dorpshuis van Ulicoten (gem. Baarle-Nassau) werd een convenant dat beide partijen overeen zijn gekomen, ondertekend aangeboden aan de Noord-Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spiering en aan wethouder Jan van Cranenbroek van de gemeente Baarle-Nassau.

DLV Advies hielp bij overwinnen onderling wantrouwen

Deze geslaagde omgevingsdialoog is vooral te danken aan de langdurige betrokkenheid van procesbegeleidster Erica Bijl van DLV Advies. Door haar inzet werd het onderlinge wantrouwen tussen partijen overwonnen. Dat beide partijen er uiteindelijk voor open stonden, had ook te maken met de enorme inspanning die de constante juridische strijd kostte. Volgens veehouder Rudy Adams die zijn nieuwe vleeskuiken- en kalverhouderij in Ulicoten kan starten, was voor hem de grens bereikt toen de stap naar de Raad van State gezet moest worden. Hij is blij dat voor hem en zijn collega's een oplossing is gevonden.

Een van de drie geplande veehouderijbedrijven voor het LOG-gebied, een varkensbedrijf, gaat nu verder in een aangrenzende gemeente. Foto: Peter Roek
Een van de drie geplande veehouderijbedrijven voor het LOG-gebied, een varkensbedrijf, gaat nu verder in een aangrenzende gemeente. Foto: Peter Roek

Varkenshouder gaat verder in aangrenzende gemeente

Varkenshouder Eric Jansens, die ook zich wilde vestigde in het LOG Ulicoten, was bereid zijn bedrijf voort te zetten op een bestaande locatie in de aangrenzende gemeente Alphen-Chaam. Het derde bedrijf, van Harry Michielsen, komt er niet omdat Michielsen besloten heeft te stoppen met zijn plannen in LOG Ulicoten. De reden is volgens Erica Bijl dat Michielsen 'al wat op leeftijd is'.
Wethouder Jan van Cranenbroek kon zijn geluk niet op na het in ontvangst nemen van het ondertekende convenant: "Ik ben vreselijk blij met deze bijzondere en unieke prestatie van alle partijen. Dit is de primeur van een geslaagde omgevingsdialoog."

Belangrijk signaal voor de provincie

Verantwoordelijk gedeputeerde Anne-Marie Spierings ziet het als een belangrijk signaal voor de provincie Noord-Brabant. "Het is een bewijs dat het kan, u heeft als betrokkenen een voorbeeld gesteld. Na een ingewikkeld proces is het vertrouwen hersteld en is een convenant bereikt dat belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van de veehouderij in onze provincie."
Volgens Erica Bijl zijn in Noord-Brabant nog zeker zeventig dialooggesprekken gaande tussen boeren en omwonenden. De meeste daarvan zijn volgens haar wel oplosbaar: "Ik denk dat daarvan een twintigtal gevallen niet technisch opgelost kunnen worden, die hebben - net als in Ulicoten – waarschijnlijk een vorm van begeleiding nodig om er uit te komen."

 

Financiële en ruimtelijke offers
Omwonenden leggen zich in het convenant erop vast om het bezwaar tegen de vestiging van het vleeskuiken- en kalverbedrijf van Rudy Adams in te trekken. Adams op zijn beurt past in zijn plan de landschappelijk inpassing aan en er zijn daarnaast afspraken gemaakt over een planschadevergoeding voor de bezwaarmakers.
De gemeente en de provincie ondersteunen het convenant zowel ruimtelijk als financieel. Om het overeengekomen resultaat - de bedrijfsverplaatsing en het afzien van de bedrijfsvestiging - te bereiken zal de gemeente Baarle-Nassau €149.000 bijdragen en zal provincie Nood-Brabant €1.115.000 in het convenant steken, voor een belangrijk deel bestaande uit subsidiegelden.

 

'Ik heb meer dan 200 gesprekken gevoerd.'
Zeer veel tijd heeft Erica Bijl van DLV Advies gestoken in de Ulicotense problematiek. In 2014 heeft ze – in eerste instantie op eigen initiatief – contact gezocht met alle betrokkenen om een oplossing te vinden. In totaal zijn meer dan 200 gesprekken gevoerd, de meeste daarvan individueel. "Er was in al die jaren zoveel wantrouwen naar elkaar ontstaan dat het veel tijd heeft gekost om partijen zover te krijgen dat ze elkaar tegemoet wilden komen."
Het was voor Bijl ook lang onduidelijk of er wel een convenant zou komen. "In 2015 zijn we voor het eerst met z'n allen om te tafel gegaan. Dat ging bijna fout, het bleek op dat moment nog te vroeg, er was te veel 'oud zeer' om al te stap te zetten gezamenlijk constructief naar een oplossing te kunnen zoeken." Met een eindeloos geduld wist Bijl partijen toch zover te krijgen. "Ik vind het zo knap van iedereen dat ze uiteindelijk toch over hun eigen schaduw zijn gesprongen en elkaar de hand hebben gereikt."

Of registreer je om te kunnen reageren.