Home

Nieuws

Internationale Grüne Woche publiekstrekker

De Internationale Grüne Woche (IGW) in de Duitse hoofdstad gaat vrijdag voor de 81e keer van start. Landbouw, tuinbouw en voedingsindustrie laten zich dan van hun allerbeste kant zien en dat zorgt onveranderd jaar op jaar voor een enorme toeloop van het publiek en een niet-aflatende stroom van publicaties en uitzendingen in de media. Voor de IGW zijn zo'n 5000 journalisten uit 70 landen geaccrediteerd, zo meldt de organisatie.

Behalve publieks- en media-evenement is de IGW tevens een belangrijk ontmoetingspunt voor de besluitvormers in de agribusiness en politieke beleidsmakers, terwijl 'groene' organisaties de gelegenheid van de beurs jaar op jaar aangrijpen voor protestdemonstraties tegen de industralisering van de landbouw onder de leus "Wij zijn het zat." ("Wir haben es satt"). Door de landbouw wordt een tegendemonstratie gehouden met de slogan "Wij zorgen dat jullie genoeg te eten krijgen" ("Wir machen euch satt").

Exposanten

Per keer trekt de IGW de laatste jaren een slordige 410.000 bezoekers die afkomen op ruim 1.700 standhouders. Nederland is dit jaar van de partij met 22 exposanten, waarvan het leeuwendeel bedrijven en bedrijfsorganisaties, naast het ministerie van economie en de Nederlandse ambassade in Berlijn.

Dit jaar wordt met name door de Duitse standhouders ook het aspect regionale herkomst op de voorgrond gesteld. Het predicaat 'internationaal' misstaat de megabeurs desondanks niet. De exposanten komen uit ruim 50 landen, waarmee wordt geïllustreerd dat het niet alleen het Nederlandse agrarische en daarvan afgeleide bedrijfsleven is dat dingt naar de gunsten van de Duitse markt. Zelfs een land als bijvoorbeeld Noorwegen met zijn tegen buitenlandse concurrentie afgeschermde landbouwmarkt, profileert zich vlijtig in Berlijn. Met 81 exposanten is dit Scandinavische land zelfs koploper op de beurs. Ter vergelijking heeft Denemarken, toch een grote exporteur op de Duitse markt, maar twee standhouders.

Internationale Grüne Woche publiekstrekker

Partnerland Marokko

Daarnaast zijn niet-Europese landen vertegenwoordigd, zoals dit jaar – onder de vele andere – Marokko. Dit Noord-Afrikaanse land is op de 81e IGW het zogenoemde partnerland, wat inhoudt dat er bij de presentatie van de producten en specialiteiten een prominente plaats voor wordt vrijgemaakt en er speciale aandacht aan wordt besteed. Het concept 'partner-land' is nog betrekkelijk nieuw. De eerste keer dat het werd toegepast was in 2005, waarbij de primeur toeviel aan het toen nog kersverse EU-lid Tsjechië. Nederland is als één van de grootste voedingsexporterende landen op de Duitse markt al twee keer partnerland geweest, namelijk in 2009 met de leus 'Qualität von nebenan' en in 2013 met nogmaals de nadruk op kwaliteit, ditmaal met de kreet 'Qualität wächst in Holland.' Marokko is het eerste partnerland van buiten Europa, wat zou kunnen worden geduid als een nieuwe schakel in de internationalisering van de Grüne Woche.

Een flinke internationaliserende duw kreeg de beurs na de uitbreiding van de EU met de Oost-Europese landen in 2004. "De beurs in Berlijn werd daarmee in het daarop volgende jaar meer dan ooit tot trefpunt voor politici en experts op het gebied van consumentenbescherming, voedselvoorziening en landbouw," zo blikt organisator BVE (de federatie van de Duitse voedingsindustrie) terug. Ondertussen komt ongeveer een derde van de exposerende landen uit Midden- en West-Europa.

Global Forum for Food and Agriculture (GFFA)

De IGW werd in 2008 voor het eerst het toneel van de internationale conferentie van landbouwministers, die in de jaren daarna is voortgezet als het Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) met hooggeplaatste personen uit de hele voedselwaardeketen, waarin telkens een belangrijk globaal actueel probleem wordt besproken. Vorig jaar bijvoorbeeld stond de groeiende vraag naar voedsel, grondstoffen en energie en de kansen en uitdagingen daarvan voor de landbouw op het programma. Dit jaar is de toenemende urbanisering en de voedselvoorziening voor de verstedelijkte gebieden in gesprek. Het GFFA strekt zich uit over meerdere dagen, namelijk van vandaag (14 januari) tot en met zaterdag. Op de laatste dag treffen de landbouwministers zich apart. Aan het forumgebeuren wordt deelgenomen door 200 landbouwministers en –staatssecretarissen. Organiserende instantie van het GFFA is het landbouwministerie in Berlijn. De IGW als geheel wordt behalve door de BVE ook gedragen door de Duitse landbouwfederatie, het Deutsche Bauernverband.

Of registreer je om te kunnen reageren.