Home

Nieuws

Hogan wil boetesysteem GLB vereenvoudigen

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan wil het boetesysteem voor toeslagen vereenvoudigen. Zo wil hij de angstcultuur bij het aanvragen van inkomenssteun wegnemen.

Hogan wil een gele kaart invoeren voor boeren die voor het eerst een fout maken bij het aanvragen van toeslagen. Bij een eerste overtreding van beperkte omvang wordt het boetebedrag met de gele kaart gehalveerd. Daarnaast wordt in het jaar daarna een fysieke controle bij het bedrijf uitgevoerd.

 

Kosteloos fouten herstellen in meitelling

Tevens wil Hogan de mogelijkheden verruimen om fouten in de Gecombineerde Opgave te herstellen zonder direct een administratieve boete te krijgen. Na invullen van de meitelling krijgen boeren een eerste controle, waarna ze nog 35 dagen de tijd krijgen om kosteloos fouten te herstellen. Ook wordt het boetesysteem vereenvoudigd. Het boetebedrag wordt voortaan vastgesteld op 1,5 keer de steun voor de onterecht aangevraagde oppervlakte. Dat kon tot nu toe oplopen tot twee keer de vergoeding. Kleine afwijkingen tot 3 procent van de oppervlakte worden niet beboet.

Copa Cogeca positief over vereenvoudigen GLB

De Europese boerenorganisatie Copa Cogeca is positief over de vereenvoudigingen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die eurocommissaris Phil Hogan voorstelt. Copa Cogeca verwacht dat de vereenvoudiging van het beleid het leven voor boeren makkelijker zal maken.
Naast de vereenvoudiging van de directe betalingen wil Hogan ook het marktbeleid van het GLB vereenvoudigen. Hij komt dit voorjaar met voorstellen voor vereenvoudiging.

Of registreer je om te kunnen reageren.