Home

Nieuws 11 reactieslaatste update:12 jan 2016

Fosfaatplafond overschreden in 2015

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel steeg in 2015 naar 176,3 miljoen kilo, vooral door de groeiende melkveestapel.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Het landelijk fosfaatplafond is in 2015 overschreden door een toename van de mestproductie. De fosfaatproductie komt uit op 176,3 miljoen kilo, 4,6 miljoen kilo meer dan in 2014. Het landelijk fosfaatplafond waarover met de EU afspraken zijn gemaakt is 172,9 miljoen kilo, gebaseerd op het jaar 2002. Dat plafond is daarmee voor het eerst sinds 2010 overschreden.

Vooral mestproductie melkvee nam toe

Vooral de mestproductie van melkvee nam toe, maar ook de fosfaatproductie van varkens en pluimvee steeg door de groei van het aantal dieren. Dat blijkt uit berekeningen van de mestproductie door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens belangenbehartigers LTO en NMV zijn de cijfers niet verrassend en geeft het de noodzaak aan dat er snel duidelijkheid moet komen over fosfaatrechten.

Melkveefosfaat groeide 2,8 miljoen kilo naar 88,4 miljoen kilo

De fosfaatproductie van melkvee nam toe met 2,8 miljoen kilo naar 88,4 miljoen kilo. Op 1 april 2015 waren er 50.000 melkkoeien en 38.000 stuks jongvee meer dan een jaar eerder.

Varkensfosfaat steeg 0,8 miljoen kilo

Bij de varkens steeg de fosfaatproductie met 0,8 miljoen kilo, vooral door de stijging van het aantal vleesvarkens. In 2015 produceerde de grotere pluimveestapel 1,2 miljoen kilo fosfaat meer dan in 2014.

Bij varkens steeg de hoeveelheid fosfaat minder dan bij melkvee. De stijging die er was, kwam vooral door het toegenomen aantal vleesvarkens. Foto: Bert Jansen
Bij varkens steeg de hoeveelheid fosfaat minder dan bij melkvee. De stijging die er was, kwam vooral door het toegenomen aantal vleesvarkens. Foto: Bert Jansen

Brussel en LTO

In de afspraak met Brussel is alleen sprake van een landelijk fosfaatplafond als een voorwaarde voor de aan Nederland verleende derogatie. Maar binnen LTO Nederland is wel afgesproken dat sectoren gehouden zijn aan de productie binnen sectoren op basis van 2002.

LTO Nederland stelt in een reactie op de cijfers dat 'ook de pluimveesector naast de melkveehouderij een directe doelstelling en verantwoordelijkheid heeft om de fosfaatproductie terug te brengen tot het voor die sector afgesproken plafond'.

De dreigende overschrijding van het landelijke plafond van 172,9 miljoen was voor toenmalig Staatssecretaris Dijksma de belangrijkste aanleiding om fosfaatrechten voor melkvee in te voeren.

Voorlopige cijfers mestproductie

De landelijke mestproductie die het CBS nu heeft berekend is gebaseerd op de dieraantallen op 1 april volgens de Landbouwtelling. De dieraantallen worden vermenigvuldigd met de mestproductie per diercategorie. In de januari-cijfers is nog gerekend met de normen 2014. Medio dit jaar volgens dan definitieve cijfers met de mestproductienormen 2015. Dan wordt onder meer gerekend met gegevens over voer en productie van melk en vlees in 2015.

Zowel LTO Nederland als melkveehoudersvakbond NMV zijn niet verrast over de cijfers voor melkvee. Volgens Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij, is nu wel duidelijk dat Nederland boven het fosfaatplafond produceert. "Maar aan een verlaging van de fosfaatproductie door melkvee zitten wel behoorlijke consequenties. Dat kan wat ons betreft niet in een keer en moet in meerdere jaren worden opgelost onder meer via afroming bij overdracht van rechten." NMV bestuurder Klaas Wolters verwacht niet dat de definitieve cijfers voor melkvee in 2015 veel lager uit zullen pakken. Volgende week is er opnieuw bestuurlijk overleg waar alle standpunten op een rij gezet worden. Wolters verwacht dat Staatssecretaris Van Dam eind januari of begin februari met voorstellen voor de melkveehouderij komt.

De Nederlandse melkveestapel produceerde in 2015 2,8 miljoen kilo fosfaat (3,3%) meer dan in 2014.

Laatste reacties

 • robert1

  bericht komt vrij op de dag dat de regiegroep haar ei moet leggen. Toeval bestaat.

 • alco1

  Dat verwerkte fosfaat niet kan afgetrokken laat zien dat dit gedrocht alleen maar tot stand gekomen is om Nederland een hak te zetten.
  Daarbij geruggensteund door onze eigen belangenbehartigers.
  Vies zaakje.

 • Klaasvaak

  3,3% afroming (of 4% t.o.v. 2002)....? of is het uit de handel te halen? 10 kopen en 6,7 (6 t.o.v. 2002) krijgen?

  Het is niet schokkend als je het over de sector verdeeld.... maar daar ligt juist de discussie, helaas!

  In het artikel wordt helemaal niet over verwerkte fosfaat gesproken. Het gaat hier om de (voorlopige) bruto productie.... De maatregelen zullen uitwijzen of bruto netto is.

 • Farmer4life2

  De derogatie wordt verleend op basis van de fosfaat toestanden en de nitraatrichtlijn.

  Hoe kan verbrand fosfaat of verwerkt fosfaat dat afgezet is in het buitenland, meedoen met de totale fosfaat productie.

  De complete productie melkveemest wordt afgezet op grond, eigen of akkerbouw grond. Hoe kun je dan stellen dat WIJ de veroorzaker zijn?

  Kalverhouderij wordt gezuiverd of verwerkt.

 • Klaasvaak

  De melkveesector verdrukt de varkenssector van de mestplaatsing op grond. Dat wij alles verantwoord afzetten klopt dus. Maar dat maakt voor de productie niet uit. Oplossing is om de schotten tussen de sectoren weg te laten. Dan is de gehele sector verantwoordelijk voor de productie. Moet iedereen ook aan een rechtensysteem. Brussel bekijkt alleen het totaal. Het sectorverhaal is NL- gebonden.

 • Schraar

  Als het goed is liggen de definitieve cijfers lager dan de voorlopige. Hier is forfaitair geteld, definitief word geteld met daadwerkelijk voeropname en melkproductie. Hierbij zou fosfaat armer krachtvoer en lagere gehaltes in ruwvoer in 2015 moeten zorgen voor een lagere fosfaatproductie.

  Het is wel duidelijk dat ook varkens en zeker pluimveerechten omgezet moeten worden naar fosfaatrechten. Zij moeten ook binnen het niveau van 2002 blijven anders heeft het ook geen zin om melkveefosfaatrechten te introduceren.

 • peter1939

  juiste conclusie schraar.....er moet een prikkel in zitten om efficient met fosfaat om te gaan net zoals bij koeien.....

 • Almagro

  De oorzaak dat de varkens en pluimveestapel ondanks het bestaan van dierrechten zo fors is gegroeid ligt bij de overheid zelf. Onder druk van LTO/NOP en NVP heeft de toenmalige staatssecretaris alleen al 1.2 miljoen kilo fosfaat aan nieuwe pluimveerechten "bijgedrukt" en uitgegeven. Ook voor varkensrechten is dit gebeurd. Lijkt me niet meer dan redelijk om deze er eerst af te trekken!

 • Foxxy

  Derogatie heeft betrekking op kwaliteit van (grond)water.

  Vee-sectoren produceren geen fosfaat! Ze nemen op, en scheiden uit! Net als gewassen!
  Ze nemen op,en worden geoogst, om veelal geconsumeerd te worden!

  Er zijn dieren zat in Nederland.

  Waarom 3 sectoren verantwoordelijk maken voor fosfaat? Mijns inziens niet relevant!

  Als onze dieren de fosfaten niet consumeren en uitscheiden, gebeurt dat elders! (misschien door geiten of vleesvee,of vegetariërs) komen (blijven) de fosfaten evenzogoed in het milieu!

 • Foxxy

  Andersgezegd: Wij vangen fosfaten op in onze mest, beheren en verdelen het zorgvuldig op het land ;

  Wat doen we bijvoorbeeld bij de rioolzuivering? Bij veel neerslag gaan de overstorten los op oppervlakte water!

  Daar meten we fosfaat gehaltes, en voila, de boeren hebben het gedaan!

 • hansvanbergen

  Het zou handiger zijn als we absolute aantallen dieren hadden. Dan konden we maal 9000 kg inschatten wat de melkproduktie zou worden en hoeveel verwerkingscapaciteit er dus zou moeten zijn.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.