Home

Nieuws

Europarlement stemt in met nieuwe fokkerijregels

De landbouwcommissie van het Europarlement heeft ingestemd met het akkoord van de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Raad over de regeling voor fokkerij.

De nieuwe regelgeving vervangt alle losse regels voor de import van fokmateriaal van runderen, schapen, geiten varkens en paarden.

Rapporteur Michel Dantin verwacht met de afspraken recht te kunnen doen aan de economische belangen van de fokkerijsector. "Het verbetert de interne marktwerking en het draagt bij aan het verbeteren van het genetisch potentieel van de Europese rassen", aldus Dantin.

Tevredenheid over gevolgen voor varkensfokkerij

Directeur Jan Venneman van de Effab, de Europese belangenorganisatie voor fokkerijorganisaties, is voor de varkenshouderij tevreden over de nieuwe richtlijnen. "Hiermee kunnen varkensfokkerijorganisaties goed uit de voeten", aldus Venneman.
Voor de rundveehouderij is hij minder te spreken. De verordening is gericht op geïntegreerde fokkerijorganisaties, zoals CRV in Nederland. In veel andere landen wordt met andere structuren gewerkt, waardoor het maar de vraag is of fokkerijorganisaties ook de benodigde erkenning krijgt om exportcertificaten te krijgen. Daarnaast is er geen voorziening opgenomen die de mogelijkheid biedt om kruisingen op te nemen in (hulp)stamboeken en daarmee te certificeren voor export. De verordening is puur gericht op zuivere fokproducten. Venneman verwacht dat juist kruisingen in de toekomst van belang kunnen zijn voor de fokkerij. EFFAB is ook niet gelukkig met de mogelijkheid die lidstaten krijgen om diensten van buitenlandse fokkerijorganisaties in hun land niet toe te staan.
Het Europees Parlement stemt dit voorjaar plenair over de fokkerijregels.

Of registreer je om te kunnen reageren.