Home

Nieuws 3 reacties

Efsa weerlegt kritiek op glyfosaat-onderzoek

De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa weerlegt de kritiek die de Amerikaanse professor Christopher Portier heeft op veronderstelde kankerverwekkendheid van het bestrijdingsmiddel glyfosaat.

Portier is lid van de wetenschappelijke commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie die onderzoek doet naar de kankerverwekkendheid van chemische stoffen (Iarc). De Iarc publiceerde vorig jaar een advies waarin glyfosaat werd ingedeeld als 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. De Efsa concludeerde dat er geen onderbouwing is voor het oordeel dat glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen. Portier stuurde over het Efsa-oordeel een kritische brief aan Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid).

Europese voedselveiligheidsautoriteit

Directeur Bernhard Url van de Efsa reageert woensdag in een 18 pagina's tellende brief op de aantijgingen van Portier. Url zegt daarin onder meer dat Portier niet goed begrijpt wat de rol van de Europese voedselveiligheidsautoriteit is. Url noemt het werk van de Iarc belangrijk, maar het is minder diepgaand en omvattend dan de risico-beoordeling zoals die door de Efsa wordt gedaan, aldus Url.

Erfelijke eigenschappen

Over de beoordeling van het bestrijdingsmiddel zelf zegt Url dat glyfosaat op grond van alle beschikbare gegevens geen effect heeft op de overdracht van erfelijke eigenschappen. Hij zegt daarbij dat de Efsa gebruik gemaakt heeft van meer (ongepubliceerde) gegevens, dan die beschikbaar waren op het moment dat het Iarc zijn studie deed naar glyfosaat.

Wat betreft de mogelijke kankerverwekkendheid stelt Url dat de grote meerderheid van de Efsa-experts bevestigt dat noch in ratten, noch in muizen kankerverwekkendheid is vastgesteld.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Moet Glyfosaat dezelfde weg volgen als "Asbest". Eerst decennia volkomen veilig en dan na de nodige ontkenningen toch tot de groep Levensbedreigende materialen worden toegelaten? Moeten er eerst duizenden dieren en daarna mensen sterven aan degevolgen van het -gebruik- van glyfosaat als alles doder in RR gewassen. Vermoedlijk zit het gevaar niet in Glyfosaat maar in de residuen die in de oogstbare delen van RR gewassen achter blijven. Hier zal door Europa wel geen onderzoek na zijn gedaan, omdat het niet over de consumptie van de oogst RR gewassen gaat, maar over het gebruik van Glyfosaat. Anders gezegd de inname van glyfosaat op zeer bescheiden schaal en gedurende een niet al te lange periode, anders wordt het onderzoek te kostbaar.

 • Bertus Buizer

  Ook dit artikel verscheen vandaag: 'Weer rel in EU over glyfosaat.' Zie: <>

  De 18 pagina's van EFSA overtuigen kennelijk niet, wat mij overigens niet verbaast!

  Zie ook hoe EFSA recentelijk onderuit is gegaan door een uitspraak van het Hooggerechtshof in Parijs op 6 november 2015.

  EFSA wordt in het artikel 'Victory in Paris vs Monsanto GMO Cabal', dat op deze uitspraak van het Hooggerechtshof in Parijs ingaat en op 3 januari 2016 verscheen in het nieuwsmedium New Eastern Outlook, in ieder geval nauwe banden met de belanghebbende industrie verweten: "...the EFSA scientific board members had been exposed by investigative organizations for direct and indirect ties to the same GMO industry it was responsible to monitor, including Monsanto front organizations."
  Zie: <>

  Moeten beleid en werkwijze en wellicht zelfs de hele organisatie inclusief bevoegdheden van EFSA niet nodig eens op de schop? De landbouw en de consumenten zijn er denk ik bij gebaat dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

 • Jan.braakman1

  Het bericht waar Bertus Buizer aan refereert is gebaseerd op dezelfde bron als het stuk hierboven.

Of registreer je om te kunnen reageren.