Home

Nieuws 22 reacties

Akkerbouwer casht met mest

Akkerbouwers kregen niet eerder zo veel geld uitbetaald als nu voor de dierlijke mest die zij ontvangen. Dat blijkt uit navraag bij akkerbouwers en mestintermediairs.

Akkerbouwers krijgen van de mesthandel gemiddeld €11 tot €15 per kuub als zij varkensdrijfmest laten uitrijden op hun land, afhankelijk van de eventuele transportkosten. Het ontvangsttarief voor rundveedrijfmest ligt iets lager: €10 tot €12 per kuub. Dit is inclusief opslagvergoeding.

Akkerbouwer wacht met mest bestellen

Vorig jaar waren ontvangstbijdragen lager. Toen ontvingen de akkerbouwers circa €8 per kuub. De kosten voor mestopslag zijn €3 tot €4 per kuub. De kosten voor het uitrijden van de mest is €3 per kuub. Dat betekent dat de akkerbouwer in 2015 vrijwel gratis voorzien werden in hun basisbemesting.

Mesthandelaren laten weten dat akkerbouwers dit seizoen een afwachtende houding aannemen. Zij wachten tot het laatste moment met mest bestellen om een zo hoog mogelijke ontvangstbijdragen te kunnen vangen. Het aanbod van rund- en varkensmest is zo groot dat zij geen haast hoeven te maken.

Veehouder betaalt tot €25 per kuub

De veehouders daarentegen betalen veel om de mest afgevoerd te krijgen van hun bedrijf. Varkenshouders zijn €21 tot €25 per kuub kwijt. Rundveehouders betalen tussen €18 en €25 per kuub. De tarieven zijn afhankelijk van de regio. In de regio Oost liggen de ophaalbijdragen het hoogst, in het Zuiden het laagst. Dat is gemiddeld €4 per kuub meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

De handel verwacht niet dat de ophaalbijdragen als wel de ontvangsttarieven de komende maanden veel zullen zakken. Normaliter zakken ophaalbijdragen van mest zodra het uitrijseizoen begint, na 1 februari. Het aanbod van mest is dit jaar echter zo groot, dat de prijzen de komende maanden hooguit met enkele euro's gaan zakken. De mestvoorraden zullen eerst moeten worden weggewerkt, willen de prijzen kunnen dalen.

Rundveemest verdringt varkensmest

Dierlijke mest wordt door akkerbouwers gebruikt als basisbemesting. Zij vullen dit gedurende het seizoen aan met kunstmest. Op de Veenkoloniën en andere zandgronden wordt voornamelijk rundveedrijfmest uit gereden vanwege het hoge organischestofgehalte. De rundveemest heeft de varkensmest in deze regio's vrijwel volledig verdrongen.

Akkerbouwers op kleigronden vragen voor de voorjaarsaanwending nog wel naar dunne fractie varkensmest.

Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Laatste reacties

 • niet

  mooi verhaal blijf rustig op mijn stoel zitten!! Ze praten het nog wel hoger!!

 • kleine boer

  Mag toch ook minder m3 op per ha bij meeste gewassen dus ha prijs ongeveer hetzelfde.... Maar goed wij kunnen op ons grasland ook aanvoeren nog blijft toch altijd leuker als er voor moeten betalen daar gaan denk ik meer veehouders achter komen nu ....

 • Rob Hermanussen

  En de Boerderij schrijft elk jaar de mestprijzen omhoog!!

 • porky84

  En maar hopen dat straks de akkerbouwers bijna niets ontvangen voor hun granen!!

 • 344412

  Ze hebben eindelijk hun derde gewas: mest

 • landboer

  Porky als de mest dan maar genoeg oplevert ,je kunt er hier al bijna de huur mee betalen!

 • huisverkoop

  stront aan de knikker

 • hooghoes

  We zijn wel een beetje dom bezig als veehouders.lage melkprijzen en nog mest afvoeren .

 • g.g

  survival of the fittest.
  zo werkt het nu eenmaal , al jaaaaaaren lang.
  Jammer dat een "porky84" zo reageert.

 • Matt

  Kan maar 1 reden bedenken,dat de mestafzet goedkoper
  Wordt.
  En dat is dat de veehouders geen geld meer hebben.

 • melkveehouder .

  Het wordt nog interessant om akkerbouwer te worden en de melkmachine aan de wilgen te hangen :-)

 • MarkvIngen

  de reactie van porky zou ik maar verwijderen
  hopen dat het een ander slecht gaat geeft geen pas

 • SDR

  Bouwboeren, Koeboeren, Varkensboeren, Kippenboeren, Schapenboeren, Geitenboeren, Melkboeren, Groenteboeren etc. etc.
  Het lijken verdorie toch net mensen !! ze gaan allemaal voor het beste en dat is zoveel mogelijk geld.

 • SDR

  O ja bijna de belangrijkste partij hiertussen vergeten.
  MESTBOEREN

 • g.g

  Porky....wees blij dat ze het nog afnemen anders kun je de tent direct sluiten.
  Afz geen akkerbouw !!

 • PIETER123

  SDR zijn dat de handelaren in mest?
  Of die jongens die straks weer in hun dure auto's het erf op komen rijden om de handel in fosfaatrechten.Weer boeren geld uit de sector.

 • info36

  Iedereen gaat eraan voorbij dat akkerbouwers bijna geen mest meer kunnen gebruiken vanwege die belachelijke fosfaat en stikstofnormen. Dat is ook 1 van de redenen waarom de mestafzetkosten zo hoog zijn. Reele normen voor de akkerbouw zou de druk op de mestafzet verminderen.
  Doordat ik als akkerbouwer bijna geen mest kan gebruiken wordt ik er ook niet rijk van. Ik kom veel verder met lagere pachtnormen want die zijn ook zo belachelijk.

 • kleine boer

  @Info36 niet iedereen zie 2e reactie....

 • Noordam2

  porky84, de reactie die jij geeft is waanzinnig slecht voor de mensheid en zo ook voor onze sector. We kunnen beter met elkaar werken als tegen elkaar. Als ik veehouder was had ik allang een samenwerking gezocht met een akkerbouwer
  (vof of zoiets) in één klap land genoeg en verder geen gezeur.

 • Zandboertje

  Als akkerbouwer ontvang ik uiteraard ook geld voor de mest. Maar met 100 euro per ha valt dat ook wel weer mee. Een derde gewas brengt m.i. meer op dan mest. Ik maak me meer zorgen over het OS gehalte van de mest. Bij verwerking/scheiding etc blijft er helemaal niets meer van over. Kali en stikstof is voor mij de voornaamste inhoudsstof, maar met scheiden wordt teveel fosfaat en veel teveel organisch materiaal eruit gescheiden. Dat is een verkeerde zaak, want daarme valt het allermooiste effect van organische bemesting weg.

 • moi !

  Eigenlijk is het niet zo moeilijk, het is een kwestie van vraag en aanbod.

 • josrodenburg

  als tarieven oplopen komt mest verwerking vanzelf daar hebben we toch geen stimulatie voor nodig? iedereen wist toch dat akkerbouwers gaan profiteren van de afzetkosten? het is hun goed recht en ik ben er blij mee.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.