Home

Nieuws 1530 x bekeken

Werkgroep: voorkom stank zoveel mogelijk

Den Haag – Beleid moet erop gericht zijn geurhinder door de veehouderij zoveel mogelijk te voorkomen. Ondernemers moeten verplicht worden bij uitbreidingen de best beschikbare technieken (BBT) te gebruiken en bestaande stallen moeten binnen redelijke termijn aan BBT-normen voldoen.

Dat schrijft de werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij in een tussenrapportage.

Beleving verschilt per persoon

Volgens de werkgroep is de beleving van stank sterk individueel bepaald en zijn goede normen daarom moeilijk vast te stellen. Daarom denkt de werkgroep dat de uitstoot van stank zover mogelijk moet worden teruggebracht.

De werkgroep staat onder leiding van Eerste Kamerlid Lambert Verheijen (PvdA) en bestaat uit bestuurders van onder meer provincies, LTO Nederland en Milieufederaties en adviseert het kabinet.

Weinig te doen aan bestaande overlast

Onder de huidige wetgeving is het mogelijk uit te breiden zonder dat na de uitbreiding wordt voldaan aan de geldende geurnormen, aldus de werkgroep. Bij bestaande situaties zijn nu weinig mogelijkheden voor gemeenten om in overbelaste situaties eisen te stellen om de geurbelasting te verminderen. Wel vindt de werkgroep dat gekeken moet worden naar de oorzaak van overlast; bijvoorbeeld de nieuwbouw van huizen.

Wettelijke verankering nodig

Gemeenten moeten volgens de gemeenten en provincies meer bevoegdheden krijgen problematische situaties aan te pakken. De burgergroepen en milieufederaties pleiten daarbij voor een wettelijk verankerd afwegingsmodel, zodat gemeenten daadwerkelijk gebruik moeten maken van dergelijke bevoegdheden.

Onderscheid bebouwde kom en buitengebied

De werkgroep adviseert om het onderscheid wellicht te schrappen tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden zoals nu opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. Resultaten van hinderbelevingsonderzoek dienen daarbij te worden betrokken. "In onze ogen dient het onderscheid tussen bebouwde kom en buitengebied bij het stellen van geurnormen en afstanden te blijven bestaan", aldus de werkgroep.

Vaste afstanden op schop

De werkgroep wil ook dat de vaste afstanden voor nertsenbedrijven en melkveehouderijen wordt geschrapt, omdat die onvoldoende bescherming bieden tegen overlast van grotere bedrijven. Ook dringen de bestuurders aan op onderzoek naar de effectiviteit van luchtwassers.

Werkgroep gaat voorstellen uitwerken

In een tweede fase gaat de werkgroep onder leiding van oud-staatssecretaris Co Verdaas voorstellen uitwerken. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) verwacht begin 2016 een beleidsreactie op de definitieve evaluatie naar de Tweede Kamer te sturen.

Of registreer je om te kunnen reageren.