Home

Nieuws

Vier cijfers achter komma blijven in 'Mijn Percelen'

Den Haag - De vermelding van de oppervlakte in 'Mijn Percelen' blijft een omvang in hectares met vier cijfers achter de komma. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens een overleg met de Kamer had de staatssecretaris toegezegd na te gaan hoe de opgave van de percelen in 'Mijn Percelen' voor de Gecombineerde Opgave is geregeld en of dat ook kan met minder cijfers achter de komma.

Perceelgrootte geautomatiseerd

Dijksma legt uit dat de berekening van de perceelgrootte geheel geautomatiseerd is via het elektronische programma 'Mijn Percelen', waar de boer zelf geen berekening voor hoeft te doen. "Het programma werkt met vier cijfers achter de komma om een goede aansluiting te hebben bij andere registers zoals bijvoorbeeld bedrijfsmanagementsystemen en het Kadaster. Ook daar wordt gewerkt met vier cijfers achter de komma", aldus Dijksma.

Boer geeft regelingsspecifieke zaken aan

In de Gecombineerde Opgave met het elektronische programma hoeven boeren zelf geen percelen meer in te tekenen of oppervlaktes weer te geven. De percelen die in 'Mijn Percelen'zijn geregistreerd worden automatisch weergegeven. Volgens Dijksma geeft de boer alleen de regelingsspecifieke zaken aan, bijvoorbeeld of hij het perceel in aanmerking wil laten komen voor de toekenning van betalingsrechten.

Twee cijfers achter komma volgens EU-regels

In de Gecombineerde Opgave wordt het perceel weergegeven met twee cijfers achter de komma, omdat dat aansluit met de regels van de Europese Commissie.

Of registreer je om te kunnen reageren.