Home

Nieuws 9 reacties

Uitstoot ammoniak in 2014 gestegen

Bilthoven - De uitstoot van ammoniak uit de landbouw is vorig jaar met 5 kiloton gestegen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de emissieregistratie over 2014 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De groeiende uitstoot wordt toegeschreven aan de groei van de melkveestapel en het hoge mineralengehalte van ruwvoer. Als gevolg daarvan waren uitscheiding van stikstof in mest hoger, waardoor ook de ammoniakemissie toenam. De totale ammoniakemissie  wordt geschat op 138,1 kiloton in 2014. Daarmee overschrijdt Nederland het nationale emissieplafond van 128 kiloton.

Minder uitstoot van stikstofoxiden

De totale uitstoot van stikstofoxiden daalde in 2014 met ongeveer 20 kiloton tot 220 kiloton, vooral als gevolg van  aanscherpte emissie-eisen aan auto's en vrachtwagens. Ook een lager aardgasverbruik (door het warme weer) droeg daaraan bij.

Met emissiebeperkende maatregelen voor de huisvesting en bij het uitrijden van mest brengt Nederland de uitstoot van stikstof uit de veehouderij omlaag. Begin dit jaar werden de berekeningen voor de ammoniakuitstoot gecorrigeerd, omdat er betere methoden waren om de uitstoot te berekenen. Dat leidde er toe dat de berekende uitstoot hoger werd dan in het verleden.

Huisvestingseisen zijn aangescherpt

Per 1 augustus van dit jaar zijn de emissie-eisen voor huisvesting aangescherpt. Dit is gebeurd om te kunnen blijven voldoen aan het emissieplafond. In de toekomst wordt het plafond naar beneden bijgesteld. In Europa wordt gesproken over een nieuw emissieplafond voor alle lidstaten. Voor ammoniak zou dat voor Nederland betekenen dat vanaf 2030 de uitstoot moet worden beperkt tot maximaal 107 kiloton. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eerder dit jaar al gewaarschuwd dat met het huidige beleid die doelstelling mogelijk niet wordt bereikt.

Laatste reacties

 • Mozes

  We kunnen wel proberen om het fosfaatplafond op te heffen zoals sommigen willen, maar wat doen wij dan met het ammoniakplafond? 
  Dat Nederland ver over het ammoniakplafond gaat heeft alles te maken met de veedichtheid. In andere landen is de veedichtheid vier tot vijf maal lager waardoor ze zonder emissie beperkende maatregelen al ver onder het ammoniakplafond blijven. In Nederland zitten we ondanks de emissiebeperkende maatregelen nog steeds ver boven het plafond. 

 • alco1

  Ze willen in Brussel overal één in zijn. Maar de wind stopt bij de grens.

 • krulsaart

  alco1 100% rake opmerking!
  Waarom geen regels voor de totale EU? Dan hebben we ook ineens genoeg natuur/bos, mestprobleem is dan opgelost en het ammoniakplafond is ook geen probleem meer.

 • 344412

  Fuseren met Merkel zou ook kunnen, middelt leuk uit

 • g*n

  Voorlopige cijfers op basis van schattingen en berekeningen.... 


 • Hr19

  Zou het ammoniakplafond ook een probleem worden?

 • j.verstraten1

  Hr19, dat is het al. We erkennen dat alleen nog niet.
  Misschien hangt Brussel de derogatie hier ook nog een keer aan op en dan is Leiden in last.

 • Jan van het Zand

  Zolang je als EU maar uitvergroot dan komen de plafonds vanzelf naar beneden. Nu maar afwachten tot de hemel naar beneden valt.....????

  Het milieubeleid van Nederland is blijkbaar een druppel op de gloeiende plaat. Wedden dat het milieu in het Ruhrgebied er heel slecht aan toe is, Nog slechter dan in Nederland....En wat denk je van Praag en omgeving....
  Maar ja, dat wordt gecompenseerd door het voormalige Oost-Duitsland. Daar gebeurt nog niet veel......in het uitgestrekte platteland.
  En Praag is een grote stad in een groot land.

  Maar ja, Duitsland wordt niet beperkt in het maken van auto's. En in Nederland moet zelfs de scheepvaart een NB-vergunning aanvragen, zie de PAS.

 • HesselBouma


  Heb in de laatste drie jaar meer dan een half mijoen in ammoniakbesparing gedaan. Wat voor zin heeft het gehad??

  Van 80 terg naar 24!!!

  Luchtzuiveraar!!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.