Home

Nieuws 2068 x bekeken 12 reacties

Tweede Kamer wil aanvullende maatregelen klimaat

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat het kabinet in 2016 aanvullende maatregelen uitvoert om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks diende hiertoe een motie in die werd ondersteund door onder meer de PvdA, SP, D'66 en ChristenUnie. VVD, CDA, PVV en SGP stemden tegen de motie.

Landbouw vervuilt relatief veel

De landbouw is direct en indirect verantwoordelijk voor relatief veel uitstoot van broeikasgassen. De directe emissies van CO2 uit de land- en tuinbouw zijn in Nederland voor circa 80 procent afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen in de glastuinbouw. In de melkveehouderij komt methaan vrij. Daarnaast wordt vrij veel veevoer over grote afstanden geïmporteerd uit landen waar soms ook ontbossing plaatsvindt.

Uitspraak rechtbank

Klaver diende de motie in aan het einde van de algemene beschouwingen. In de motie wijst Klaver op een vonnis van de rechtbank dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet terugbrengen ten opzichte van 1990. Energieonderzoek Centrum Nederland en het Planbureau voor de Leefomgeving oordeelden eerder dat deze doelstelling niet gehaald kan worden als maatregelen worden uitgesteld.

Klimaatwet weggestemd

Een motie die het kabinet opriep een Klimaatwet op te stellen, werd verworpen. De motie werd ingediend door Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren en Jesse Klaver van GroenLinks. Regeringspartijen VVD en PvdA maar ook CDA, PVV en SGP stemden tegen.

Laatste reacties

 • ae-ea

  Ik denk dat de landbouw het meeste Co2 reduceert. Biologieles 1 : Alle groene planten zetten Co2 om in Zuurstof.

 • alco1

  Welke BELANGENBEHARTIGER van de boer durft nu eens een keer de vuist op tafel te slaan.

 • piethermus1

  Ik (een boer met gewassen en planten dus CO2 afvanger)! Lees Trouw afgelopen maandag opiniestuk van mij. Urgenda was er blij mee.

 • Jan Cees Bron

  Ae-ea, de landbouw is inderdaad in die zin een unieke economische sector. Feit blijft wel dat ze natuurlijk ook vervuilt. Hoe dit netto uitpakt is wel interessant om uit te zoeken.

 • Jan Cees Bron

  Piethermus1: brief had ik gemist; bij deze toch gelezen. Dank!

 • alco1

  Vervuiling is er pas als er delfstoffen aan te pas komen, voor de rest is alles kringloop. Meer vlees---> meer planten die weer zuurstof geven.
  Daarmee kan echter de politiek niet aankomen, want dat levert geen stemmen op.

 • bankivahoen

  Wat vervuilt er precies Jan Cees Bron ?

 • piethermus1

  Binnen ZLTO ben ik daar mee bezig en als u Nieuwe Oogst gelezen heeft 2 weken geleden, het commentaar van Hans Huijbers m.b.t. CO2 en zuurstof en cyclisch denken, dan komt dat omdat ik hem en zijn medebestuurders eerder in die week bij een regiovergadering voor afdelingsbestuurders heb gevraagd om een klimaatsvisie van ZLTO, n.a.v. de verzopen gewassen bij ons in de omgeving en de klimaatsverandering veroorzaakt door massaconsumptie en dat we ons wellicht achter Urgenda moeten scharen of toch tenminste mee in gesprek gaan. Huijbers meldde ons toen dat hij net de week te voren benaderd was door boegbeeld Marjan Minnesma om samen eens te babbelen, omdat ze juist in de landbouw ook een oplossing ziet.
  Zelf probeer ik footprints te achterhalen van gewassen, weides per ha de plussen en minnen. En waar houdt de verantwoordelijkheid van de boer op? Bij de erfgrens, bij de handelaar, bij de fabriekspoort, in de winkel, bij de consument of nooit? Bij CLM het ik ook al geprobeerd. Na mijn stuk in Trouw kreeg ik ook een uitnodiging van Marjan Minnesma.
  Landbouw is naast bosbouw de enige maatschappelijke sector die CO2 vast legt.alle andere niet en hebben wel kritiek op ons en dat vind ik immoreel en brutaal.

 • piethermus1

  Het gaat er mij om dat i.p.v. sommige groeperingen en mensen ons boeren om de oren kunnen slaan, dat wij hen om de oren kunnen slaan, omdat zij CO2 maken en zuurstof nemen. Ik heb schade door verzopen gewassen. En zijn nemen me da maat. Dat vind ik vreemd, immoreel, brutaal, laag en vuig. Men mag kritiek hebben op ons, maar wij kunnen wel mee helpen oplossen. De eenzijdigheid van alleen maar kritiek van zij (alle andere maatschappelijke sectoren en groepen) die eigenlijk alleen maar vervuilen irriteert me.

 • piethermus1

  En natuurlijk zijn wij boeren ook burgers die consumeren, due vervuilen, maar zijn wel als enige in staat dit uit hoofde van ons toevallige vak goed te maken of meer dan goed te maken. Wij boeren zijn energieproducenten omdat planten zonlicht omzetten in zuurstof en voedingsmiddelen energie. (Vee eet planten, dus dat is ook een soort van omgezette zonneenergie, maar niet persee altijd even gunstig, maar als je denkt in kringlopen dan hebben we elkaar allemaal nodig.)

 • ae-ea

  Jan Cees, Dit zijn harde fijten.

 • ae-ea

  of feiten wat jij wil

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.