Home

Nieuws 883 x bekeken

Succesvol weidevogelbeheer Ronde Hoep

Haarlem - Het agrarisch natuurbeheer van boeren in het gebied Ronde Hoep is volgens de provincie Noord-Holland effectiever dan dat van andere regio's in het land.

De hoeveelheid gruttogezinnen is in 10 jaar gestegen van 80 naar 360. Waar 10 jaar geleden 70 procent van de broedgevallen mislukte, lukt er nu 80 tot 90 procent, omdat meer gedaan wordt om de nesten te beschermen.

Vogelreservaten beheren in collectief

In een collectief beheren boeren vogelreservaten en verbinden natuurstroken onderling tot grote natuurgebieden. De boeren laten de koeien langdurig grazen in het reservaat en/of maaien het gras nadat de weidevogels vertrokken zijn.

Boeren stemmen maaien op elkaar af

Aan het reservaat in de Ronde Hoep grenzen boerenpercelen die de boeren speciaal voor weidevogels beheren. Door samen te werken met buur-boeren stemmen ze het beheer af. Zo maait de ene boer zijn land laat om nesten te beschermen terwijl de buurman juist vroeg maait, om later in het voorjaar een veilig leefgebied voor kuikens, 'kuikenland', te creëren.

Of registreer je om te kunnen reageren.