Home

Nieuws

Regie natuurbeheer naar provincies

Den Haag – De nieuwe wet Natuurbescherming die de regie van het natuurbeleid bij provincies legt, zal met ingang van 1 maart van kracht zijn. Dat verwacht het kabinet, zo blijkt uit de begrotingsstukken die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.

De wet maakt het mogelijk dat boeren samen plannen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. In totaal komt komt voor provincies €70 miljoen beschikbaar voor het collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De helft van het geld bestaat uit Europese cofinanciering. Boeren kunnen vanaf 1 januari 2016 samen plannen indienen. Door samen te werken, wordt natuurbeheer door boeren effectiever, aldus het kabinet.

Of registreer je om te kunnen reageren.