Home

Nieuws 2852 x bekeken

Provincies vergunnen nauwelijks mestverwerkingsprojecten

Doetinchem - De provincies in de concentratiegebieden Zuid en Oost vergunnen niet of nauwelijks mestverwerkingsprojecten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Boerderij.

De afgelopen drie jaar zijn er geen (Wabo-)vergunningen verleend voor mestverwerking in de provincie Overijssel. Een woordvoerder van de provincie laat weten, verder geen mestverwerkers te kennen binnen de provinciegrenzen. Wel staan er in Overijssel vergistingsinstallaties die 50 procent mest bijvoegen, maar dat is geen mestverwerking.

Gelderland laat weten geen vergunningen sinds 2013 te hebben verleend aan mestverwerkingsinstallaties. Het laatste vergunde mestverwerkingsproject is BioEnergie in Bergerden. Dit bedrijf is echter nog niet actief. BioEnergie is een afvalverwerkingsbedrijf dat organisch afval waaronder mest verwerkt. Hoeveel mest is niet bekend.
Gelderland laat verder weten dat er zijn wel enkele initiatieven zijn op het gebied van mestverwerking, maar deze zitten nog in de planfase.

Hardnekkig verzet omwonenden

De provincie Gelderland heeft sinds 2013 wel vier mestvergistingsprojecten vergund; twee in Ede en twee in Barneveld. Een monovergister in Ede met een capaciteit van 13.000 ton mest per jaar is inmiddels operationeel. De overige drie vergunde projecten (twee co-vergisters van elk 36.000 ton en een mono-vergister met een capaciteit van eveneens 13.000 ton) zijn nog niet gerealiseerd. Dit komt omdat er massaal en hardnekkig verzet is tegen vergisters door omwonenden.

Twee nieuwe projecten Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft sinds 2013 zeven mestbewerkingsprojecten (scheiden, hygiëniseren of vergisten) vergund, waarvan drie een uitbreiding van capaciteit betreft. In totaal gaat het om een vergunde capaciteit van 905.000 kuub (mest inclusief co-producten) sinds 2013. Brabant laat weten nog zes vergunningsaanvragen voor mestbewerkingsprojecten te hebben lopen. Vier van de zes aanvragen betreft een capaciteitsuitbreiding, twee zijn nieuw. De provincie laat weten niet te kunnen aangeven of deze vergunde projecten ook mee tellen als mestverwerkingscapaciteit.

Limburg: sinds 2013 drie vergunningen

De provincie Limburg verleende sinds 2013 aan drie mestvergistingsprojecten een vergunning, één in Venray en twee in Horst aan de Maas. Twee van deze projecten worden naar verwachting gerealiseerd in 2015, één in 2016-2017. De twee projecten die dit jaar gereed komen, hebben een capaciteit van 15.000 ton varkensmest van het eigen bedrijf plus 57.000 ton varkensmest van derden en 13.000 ton co-substraat. Het andere project heeft een vergunning voor de vergisting van 80.000 ton varkensmest. Het project dat nog gerealiseerd moet worden heeft een verwerkingscapaciteit van bijna 43.000 ton mest per jaar.

Provincies zijn bevoegd om vergunningen af te geven aan mestverwerkingsprojecten met een capaciteit groter dan 25.000 ton per jaar. Kleinere initiatieven moeten worden vergund door de gemeenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.