Home

Nieuws

Omvang fosfaatverwerking in 2014 bijna op niveau

Nijkerk - In 2014 is 44,3 miljoen kilo fosfaat verwerkt, volgens de definitie van de Meststoffenwet, dat is maar 2,8 miljoen kilo minder dan verwerkt had moeten worden. Dat concluderen het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet in het rapport Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2015. Voor het derde jaar op rij is een inventarisatie gemaakt van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat de gerealiseerde mestaanvoer bij de 109 respondenten in 2014 21,5 miljoen kilo fosfaat was. In 2015 neemt dit naar verwachting toe met 2,6 miljoen kilo tot 24,1 miljoen kilo fosfaat. De gerealiseerde mestverwerkingscapaciteit bij de respondenten was in 2014 16,8 miljoen kilo fosfaat. In 2015 groeit dit naar verwachting met 3,5 miljoen kg tot 20,3 miljoen kilo fosfaat (inclusief niet-respondenten: 22,5 miljoen kilo). De geplande aanvullende verwerkingscapaciteit in 2016 is 11,2 miljoen kilo fosfaat (inclusief niet-respondenten: 14,3 miljoen kilo). Op basis van het stadium van de projectontwikkeling zal naar verwachting 2,2 miljoen tot 2,8 miljoen kilo fosfaat in 2016 gerealiseerd kunnen zijn. Met behulp van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is berekend dat in totaal 44,3 miljoen kilo fosfaat in 2014 is verwerkt onder de definitie van verwerking volgens de Meststoffenwet.

Geografische spreiding

De geografische spreiding van de mestverwerkingscapaciteit laat nog te wensen over blijkt uit het rapport. De ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit in concentratiegebied Oost blijft sterk achter bij de benodigde verwerkingscapaciteit. De meeste verwerkers bevinden zich in concentratiegebied Zuid. De beschikbare verwerkingscapaciteit in het gebied 'Overige Nederland' is verreweg het groots, maar wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door één initiatief: de pluimveemestverbrander in Moerdijk.

In 2015 produceren de verwerkers ten opzichte van 2014 steeds vaker drogere producten, zoals gecomposteerde, gedroogde en/of gekorrelde mestfracties. Ook qua gebruikte technieken zien we een verschuiving naar technieken die tot hoogwaardiger producten leiden. Dit wijst op een ontwikkeling naar een meer professionele mestverwerking, volgens het rapport.

 

Volgens de onderzoekers is er om een aantal redenen in de komende jaren meer verwerkingscapaciteit nodig:
- vanwege de groei van de melkveesector;
- het feit dat niet alle bestaande export meegerekend kan worden in de verwerkingsplicht (vanwege het schot tussen pluimveehouderij en de overige diersoorten);
- de export van fosfaat als dierlijke mest afkomstig van andere bronnen dan dierlijke mest;
- te hoge forfaitaire fosfaatgehalten van scheidingsfracties, en
- onbetrouwbaar hoge fosfaatgehalten in mestmonsters voor export.

Of registreer je om te kunnen reageren.