Home

Nieuws 4819 x bekeken 1 reactie

Meer koeien en meer varkens in 2015

Den Haag - De Nederlandse rundveestapel was op 1 april 2015 bijna 2 procent groter dan een jaar eerder. De varkensstapel groeide ten opzichte van 2014 met bijna 3 procent.

Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van de Landbouwtelling 2015 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceert. Het aantal melkkoeien steeg met 55.000 naar 1,63 miljoen, een toename van 3,5 procent. De aantallen stuks jongvee voor melkvee namen toe met 35.000 naar 1,34 miljoen.

4,15 miljoen runderen in Nederland

Het aantal vleeskalveren daalde licht, met 0,5 procent naar 920.000 dieren. Ook de aantallen in de categorie overig rundvee (vleesvee) daalden, met bijna 3 procent naar 260.000 dieren. De totale rundveestapel komt daarmee uit op 4,15 miljoen dieren. Sinds april 2011 is de melkveestapel continu gegroeid in aanloop naar de afschaffing van de melkquotering.

Varkensstapel groeide naar 12,6 miljoen dieren

De varkensstapel nam toe naar in totaal 12,6 miljoen dieren. Vooral het aantal vleesvarkens nam toe: van 7,86 miljoen op 1 april 2014 naar 8,1 miljoen dieren op 1 april 2015. Het aantal biggen bij de zeug steeg met ruim 4 procent nog iets harder. Het aantal gedekte zeugen nam heel licht toe naar 730.000 dieren.

Voorlopige cijfers

De cijfers van het CBS over de landbouwtelling zijn nog voorlopig en iets later dan andere jaren omdat de indieningstermijn dit jaar is verlengd.

1 april bepalend voor fosfaatproductie

Dat het aantal melkkoeien inclusief jongvee is gestegen, is geen verrassing. Melkveehouders hebben geanticipeerd op de afschaffing van het melkquotum en op de invoering van fosfaatrechten. Uit I&R-cijfers blijkt dat de melkveestapel op 1 juli nog groter was dan op 1 april 2015. De dieraantallen op 1 april zijn echter bepalend voor de berekening van de landelijke fosfaatproductie.

Daarvoor geldt een fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat (op basis van 2002) voor alle diersoorten dat is afgesproken met Brussel. Op basis van de cijfers van het CBS voor 2014 bleef de totale fosfaatproductie nog net onder dat plafond.

Dreigende overschrijding aanleiding voor fosfaatrechten

De dreigende overschrijding van het plafond is voor staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) wel de aanleiding geweest om fosfaatrechten voor melkvee in de steigers te zetten, mede omdat de melkveehouderij in 2014 met 86,1 miljoen fosfaat al meer produceerde dan het zelf afgesproken sectorplafond van 84,9 miljoen (productie 2002).

Fosfaatproductie verder omhoog

Op basis van de dieraantallen volgens de landbouwtelling 2015 zou de fosfaatproductie van melkvee nog eens met een paar miljoen kilo kunnen stijgen. Daar komt dan nog een miljoen kilo bij uit de varkenshouderij.

Een deel kan wellicht nog gecompenseerd worden door iets lagere productienormen per dier en door lagere producties in andere sectoren. Duidelijkheid daarover komt er later dit jaar.

Eén reactie

  • info104

    geen wonder dat we geen goede prijs kunnen behalen voor melk en vlees en dat de mest niet te plaatsen is en duur geworden is.

Of registreer je om te kunnen reageren.