Home

Nieuws 25 reacties

Links plan voor fosfaatbank in zuivelsector

Den Haag - PvdA en SP in de Tweede Kamer bepleiten een fosfaatbank in te stellen. Ze nemen een plan over van het CLM, dat daarvoor eerder pleitte. De invoering van een nationale fosfaatbank met onverhandelbare rechten, geeft de overheid meer regie bij de verdeling van de productieruimte in de melkveehouderij.

Bij het instellen van een fosfaatbank zou de staatssecretaris zelf kunnen bepalen om de rechten bij voorbeeld toe te kennen aan grondgebonden bedrijven die weidegang toepassen. PvdA en SP hebben hun voorstel gedaan in een schriftelijk overleg met staatssecretaris Sharon Dijksma.

De invoering van onverhandelbare rechten voorkomt dat geld weglekt uit de sector om fosfaatrechten te komen. Het beperkt ondernemers echter om de rechten naar eigen inzicht in te zetten.

Forse kritiek van Tweede Kamer

De invoering van een stelsel van verhandelbare fosfaatrechten in de melkveehouderij krijgt in de Tweede Kamer forse kritiek. Een deel van de Kamer (VVD, CDA, SGP, SP) zet überhaupt vragen bij het fosfaatplafond of is er niet van overtuigd zijn dat de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij de beste methode is om de groei van de melkveehouderij in goede banen te leiden.

De Tweede Kamer reageerde gisteren op de brief van 2 juli, waarin staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aankondigde verhandelbare fosfaatrechten in de melkveehouderij in te voeren. Haar doel: de groei binnen de perken te houden. Aanleiding was  het overschreden fosfaatplafond waarover Nederland afspraken heeft gemaakt met de Europese Commissie. Het fosfaatplafond is onderdeel van de derogatie, die Nederland toestaat onder voorwaarden meer dierlijke mest aan te wenden dan op grond van de Nitraatrichtlijn is toegestaan.

Bij veel partijen (PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, D66, SP) bestaat de wens om grondgebonden extensieve melkveebedrijven niet de dupe te laten worden van de invoering van fosfaatrechten.

Onderbouwing van de cijfers

Afspraak is dat de fosfaatproductie in Nederland beneden het niveau van 2002 blijft (172,9 miljoen kilogram, waarvan 84,9 miljoen kilogram voor rekening komt van de melkveehouderij). CDA,  SGP en VVD willen van Dijksma weten wat de onderbouwing is bij de cijfers, zowel waar het gaat om de hoogte van het plafond als de overschrijding daarvan. De drie partijen hebben ook vragen over de totstandkoming van de afspraak tussen de Europese Commissie en Nederland. VVD en ChristenUnie vragen ook om een regionale uitsplitsing van de gegevens over de overschrijding van de norm van 50 mg nitraat in grondwater,  en over de productie van fosfaat.

Schot tussen sectoren

Een aantal partijen (SP, ChristenUnie, PvdA) vraagt naar een onderbouwing voor het schot tussen varkens- en melkveefosfaat. De ChristenUnie en SP suggereren om de toegekende rechten eventueel eenmalig uitwisselbaar te laten zijn met productierechten voor varkens en pluimvee. Staatssecretaris Dijksma heeft die mogelijkheid tot nu toe categorisch van de hand gewezen.

Bij veel partijen (PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, D66, SP) bestaat de wens om grondgebonden extensieve melkveebedrijven niet de dupe te laten worden van de invoering van fosfaatrechten. In de woorden van het CDA: hoe valt het te rechtvaardigen dat melkveehouders met voldoende grond voor hun eigen mestafzet fosfaatrechten zouden moeten aanschaffen om te mogen uitbreiden? Een aantal partijen (PvdD, SP, GroenLinks) uit de vrees dat een stelsel van fosfaatrechten de intensivering van de melkveehouderij alleen maar zal stimuleren.

Stapeling van maatregelen

Dat de staatssecretaris nu komt met een stelsel van maatregelen, nadat er eerder een wet voor de verantwoorde groei van de melkveehouderij was aangenomen, ziet de VVD als een stapeling van maatregelen. De SP concludeert dat met dit voorstel definitief het failliet van het huidige beleid is bewezen.

Laatste reacties

 • erardus1

  Typisch links om het voor andere te verdelen naar persoonlijk inzicht, liefst zonder kennis van zake. Klinkt een tikkie communistisch toch. Maar dan ook de verantwoordelijkheid nemen van je beslissing ook financieel!

 • agriholland

  Daarom wil links het in een bank stoppen, dan hoeven ze niet uit algemene middelen schadeloos te stellen en kunnen ze de bank gebruiken voor knelgevallen / schadeloosstellingsprocedures die a la nertsenhouderij kunnen volgen.

 • kiepel

  Links is sociaal. Dit kun jevan veel collegas niet zeggen

 • Grassmastre

  Communisme

 • Marcel v

  We moet ons hoofd niet in de strop van fosfaatrechten leggen, ze staan allemaal te popelen om m aan te trekken.

 • Trot

  dier rechten alles op gelost

 • info104

  Dat na de afloop van de superheffing een deel boeren groots ging uitbreiden is vrij logies, maar dat er dan een overproductie zou ontstaan konden zij voor de volle 100% weten . Nu is dat een fijt geworden , dat betekend dat die uitbreiders ook voor de gevolgen moeten opdraaien, als ik te hard rijd krijg ik ook de boete niet degene die zich aan de snelheid houd, dat betekend dat de boer die gewoon zijn oude aantal is blijven melken de dupe is van de uitbreiders die nu de markt verzieken . Dat zou betekenen dat wanneer het referentie jaar waarin het plafon nog niet was overschreden moet worden gebruikt bij de toekenning van de fosfaatrechten. De problemen van nu kon je voorspellen dat eem je als ondernemer een groot risico waar je de gevolgen ook voor moet dragen.

 • info104

  Daarbij nu er fosfaatrechten komen zou het een goede zaak zijn dat de overheid die de rechten uitgeeft ook de financiële kant voor zijn rekening neemt, bv. iemand die stopt levert zijn rechten bij RVO in en krijgt daar bv. 1000 euro per stuk voor , de koper betaald de RVO 1100,= euro, zo kun je ook voor een nette prijs uitbreiden en word vraag en aanbod geen kwestie van prijs van dat moment en worden de handelaren buiten spel gezet. En kan de blijver een goede begroting maken bij evt. uitbreiding van zijn bedrijf.

 • PIETER123

  Denk ook dat over het fosfaat plafon nog wel wat discussie is.
  Immers we hadden als melkveehouders net de MKZ gehad met veel ruimingen.En in de nadagen van Brinkhorst jast hij dit even er door. Hoezo onderhandeld met Brussel?Stel dat dit na de varkenspest was gebeurt.Dan hingen de de schotten heel anders tussen de sectoren.

 • Mozes

  @info104, als er meer vraag naar fosfaatrechten is dan aanbod hoe verdeel je deze dan?

 • horstink

  Wanneer je niet kiest voor maatregelen om de toedeling te sturen zou dit betekenen dat ieder slechts een deel van zijn vraag krijgt. Dus dan moet je nadenken over een maatregel om te voorkomen dat individuen veel meer aanvragen dan men binnen vergunning/stal benutten kan om het eerlijk te houden.

 • horstink

  Maar ik verwacht dat het antwoord op deze vraag een politiek speeltje zal gaan worden......en dan zijn de veehouders met voldoende grond onder hun bedrijf denk ik in het voordeel...

 • simpel boerke

  @mozes, als de staat de rechten beheert, valt er altijd wat te verdelen. Zijn ze op, dan is er niets meer te verdelen. Simpeler kan niet. Alleen zullen er wel allerlei voorwaarden gesteld worden om rechten te mogen kopen, bijv 100% gronddekking onder de extra rechten.

 • Peet1212

  Als we met z'n allen zo doorgaan gaat het net zoals bij de varkenshouderij, we gaan KAPOT aan regelgeving en bemoeienis van de overheid de alles wil regelen maar daarmee de sector de NEK omdraait.

 • Mtstermors1

  De banken zitten er ook achter dat er rechten komen. zij hebben nu niet meer zoveel onderpand want alleen de grond is niet genoeg, want die kan te veel in waarde wisselen. met rechten zit er weer meer onderpand onder het bedrijf

 • Wim Toornstra

  Fosfaat zat in Nederland. De helft van de varkenshouders wil of moet stoppen. Haal dat maar op, probleem opgelost.

 • alco1

  Wim. Je zegt het in één regel.

 • Jan van het Zand

  Nederland is een land dat bij uitstek geschikt is voor de melkveehouderij.
  Nederland is niet het land dat bij uitstek geschikt is voor de intensieve veehouderij. Dat kan ook in andere landen, en zeker als dat gekoppeld wordt aan de gronden voor de productie van granen. Het blijkt ook wel uit de ontwikkeling van de bedrijven. De concurrentiepositie van de Nederlandse intensieve veehouderij is ernstig verzwakt door de mestwetgeving en bovenwettelijke eisen ihkv ammoniakemissie e.a. De bedrijven groeien heel hard in omvang om maar het hoofd boven water te kunnen houden, terwijl meer dan de helft stopt en de rechten verkoopt aan de heel grote bedrijven, die overblijven.
  Vergroot het fosfaatplafond van de melkveehouderij ten koste van dat van de varkenshouderij. Dan volg je de marktontwikkeling en stop je de mega varkensbedrijfsvorming.

 • Tuig

  Als Nederland bij uitstek geschikt is voor melkveehouderij, waarom moet er dan zoveel subsidie bij? Waar komt de soja weg die ze voeren? Ireland lijkt mij veel geschikter.

 • alco1

  Tuig. Liever alle subsidies weg. Maar het is een Brusselse maatregel, die ons daarmee aan banden kan leggen.
  Ons inkomen zal er vast niet door verbeteren, want door marktwerking zal juist door de subsidies de basisprijs nog verder kunnen zakken, waardoor de consument lekker goedkoop zijn levensonderhoud kan kopen.
  Soja zouden we met een betere bemesting uit kunnen sparen. Maar juist door de verschraling is er meer nodig om de koe gezond te houden vanwege de nodige eiwitten, hetzelfde geld voor fosfaat.
  Ierland beter??? Juist door veel minder zonlicht is er daar nog grotere behoefte aan eiwit producten en vitamines.

 • farmer4life1

  1 ha is 85 kilo fosfaat gebonden. De rest moet je via fosfaatrechten kopen. Lijkt mij het eerlijkste. Je mag binnen de amvb tot 50 kilo boven ha norm. Dan heb je de intensive en de grondgebonden melkveehouders allebei tevree.

  Koop je 1 ha grond dan krijg je er 85 kilo grondgebonden fosfaatrechten bij.

 • info104

  Mozes: Als we naar de apotheek gaan trekken we gewoon een nummer en als je volgnummer verschijnt ben je aan de beurt , daarmee wil ik zeggen dat je gewoon op je beurt moet wachten om te worden geholpen. Bij de aanmelding van de levering van kalvergier moet je gewoon op je beurt wachten , en vol is vol en op is op. Het is keihard maar om een overproductie te voorkomen zal het zo moeten. Ik zou ook liever in vrijheid produceren maar helaas kan het niet zonder dat allemaal te regelen. Kijk eens goed naar het Canadese stelsel dat werkt perfect en de boeren hebben een goede melkprijs.

 • alco1

  Begint er nog weer één over het Canadese systeem.
  Moet je over beginnen met 70 % export.

 • info104

  Alco dat je tegen al die maatregels bent van de EU ben ik dat ook, maar door de automatisering kunnen we veel hogere productie halen dan in bv. 1950 , als we toen een koe met 4000 liter hadden was het een beste en molken we er 7 per boer, dat is verledentijd , we leven nu en moeten helaas meer gaan denken om overproductie te beperken en moet helaas van hogerhand geregeld worden anders beuren we niks, en het is moeilijk een goed systeem te bedenken maar ik denk zelf dat het Canadese een van de betere is waar ook wel opmerkingen te plaatsen zijn, maar daar over samen te schrijven en te denken is leuk en we leren zo van elkaars gedachten, niets schrijven is veel erger en bedankt voor je reactie

 • koestal

  gewoon wat minder koeien houden ,dat is wat simpeler,waarom 4of 5 koeien per ha?,dat is een doodlopende weg

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.