Home

Nieuws

'Korting NVWA mag niet ten koste van boeren gaan'

Den Haag – De VVD vindt dat de rekening van een kleiner NVWA-budget niet mag worden neergelegd bij ondernemers.

De NVWA moet haar taken nog meer risicogericht uitvoeren, aldus Kamerlid Helma Lodders in een reactie op de begrotingsstukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. PVV-kamerlid Dion Graus hamert op een 'fors hoger NVWA-budget'.

'Geen tijd meer voor hobby's'

De VVD zegt niet expliciet tegen een kleiner NVWA-budget te zijn. Maar Lodders benadrukt dat de bezuiniging niet mag leiden tot gevaarlijke situaties. De NVWA moet haar tijd nog beter inzetten. "Tijd voor hobby's zoals het extra controleren van stallen op basis van een suggestief rapport van een belangengroepering moet dan ook direct verleden tijd zijn."

De VVD zet in de begrotingsbehandeling in op het verder schrappen van regels waar ondernemers last van hebben. "De versterking van het ondernemersklimaat kan op onze steun rekenen. Bij de behandeling van de begroting zullen we daarom de nadruk leggen op de grote waarde van onze agrarische sector en het belang van ruimte voor ondernemers."

Goed groen onderwijs is volgens Lodders belangrijk voor de sector. "Daarom is het belangrijk dat we de kwaliteit hoog houden en jongeren stimuleren een vak in deze sector te kiezen. Daar zullen we bij de behandeling van de begroting ook goed naar kijken." Ze prijst de aangekondigde lastenverlichting voor burgers en ondernemers.

'Geen aandacht ernstige kwesties'

Graus van de PVV vindt de landbouwplannen van het kabinet voor volgend jaar uitzonderlijk slecht. "Er spelen zeer ernstige zaken voor boeren en dieren en de begroting gaat op geen van deze grote onderwerpen in." De sector wordt beperkt door EU-regelgeving en de macht van supermarkten. "De sector is een soort Johan Cruyff die geen schoenen aan mag trekken." Graus wil dat de macht van supermarkten en Europese regelgeving worden ingeperkt.

De NVWA moet volgens de PVV de komende drie jaar zo'n €18 miljoen bezuinigen. "Hoe is dat mogelijk als je kijkt naar alle voedselschandalen?" Volgens hem moet de NVWA juist meer geld krijgen om te investeren in middelen en mankracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.