Home

Nieuws

Hogan: maximale flexibiliteit bij steun

Luxemburg - De Europese lidstaten krijgen maximale flexibiliteit om het steunpakket dat ze vanuit Europa krijgen aan te wenden voor hun boeren. Dat heeft Landbouwcommissaris Phil Hogan dinsdag gezegd in overleg met de Europese landbouwministers.

"U bent in de beste positie om de specifieke noden en uitdagingen van uw eigen boeren te zien en aan te pakken", zei Hogan tegen de landbouwministers. Hogan staat toe dat lidstaten in overleg met de Europese Commissie de hulp vanuit hun eigen begroting verhogen.

Hogan heeft een bedrag van ongeveer €420 miljoen beschikbaar om te verdelen onder de lidstaten. Een bedrag van ongeveer €80 miljoen wordt gebruikt voor opslagregelingen en promotie.

Concurrentienadeel voorkomen

De Europese landbouwministers praten dinsdag in Luxemburg over het steunpakket voor met name de zuivel en de varkenshouderij. Maar ook door droogte getroffen boeren kunnen met de steunmaatregel geholpen worden. De Tweede Kamer heeft vorige week nog aan staatssecretaris Sharon Dijksma opgedragen te voorkomen dat de lidstaten het steunpakket eenzijdig konden aanwenden voor individuele bedrijven, om te voorkomen dat Nederlandse boeren een concurrentienadeel zouden hebben. Vorige week werd al bekend dat de Europese Commissie €500 miljoen aan steun beschikbaar heeft, dat voor een groot deel wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de superheffing.

€30 miljoen voor Nederland

De zogenoemde nationale enveloppen, waarvan Nederland bijna €30 miljoen krijgt, zijn per lidstaat verdeeld op basis van de de omvang van de melkquota in het laatste quotajaar (80 procent)  en op grond van de mate waarin landen getroffen zijn door de lage varkensprijzen, de mate waarin het land is getroffen door de Russische boycot, de lage melkprijzen en de droogte  (20 procent).

Opslagperiode mageremelkpoeder

Hogan zei dinsdag dat hij de vergoeding voor de opslag van mageremelkpoeder meer dan verdubbelt, terwijl de opslagperiode wordt verlengd tot een jaar. Op die manier wil de Europese Commissie de regeling aantrekkelijker maken en bovendien ervoro zorgen dat het product lang genoeg van de markt blijft om het herstel mogelijk te maken.

Regeling voor opslag kaas

Er komt ook een regeling voor de opslag van kaas, maar anders dan de regeling die vorig jaar werd getroffen. Toen bleek dat de steunmaatregel binnen de kortste keren door Italiaanse kaasmakers was volgetekend.  Nu komt er een opslagregeling voor in totaal 100.000 ton, verdeeld per land naar rato van hun kaasproductie. Als lidstaten daarvan geen gebruik maken, kan hun ruimte  beschikbaar worden gesteld aan andere lidstaten.

Varkensreuzel

Er komt een nieuwe opslagregeling voor varkensreuzel. Daarbij komt de Europese Commissie tegemoet aan de wensen van de lidstaten. Hogan zegt toe dat hij het gesprek met Rusland zal hervatten om te praten over de veterinaire importbeperkingen die Rusland heeft ingesteld vanwege de uitbraak van Afrikaanse varkenspest.

Hogan trekt ongeveer €30 miljoen uit om melkproducten beschikbaar te stellen aan vluchtelingen.

Volgens Hogan is er iets  fout in een markt waar een liter water duurder is dan een liter melk. Hij vindt dat de Europese en nationale mededingingsautoriteiten  goed moeten kijken naar de verdeling in de keten, waarbij specifiek moet worden gekeken naar de rol van de supermarkten. Daarvoor wordt een zogenoemde High Level Group ingesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.