Home

Nieuws 922 x bekeken

Herziening Programma Aanpak Stikstof ter inzage

Den Haag – Vanaf 7 september tot en met 18 oktober ligt een herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage.

Het betreft een al in april aangekondigde actualisatie van het rekeninstrument Aerius waarmee de stikstofuitstoot van bedrijven op natuurgebieden wordt bepaald. De aanpassing is onder meer nodig vanwege een vernieuwde lijst met zogenoemde prioritaire projecten zoals voor wegen en andere infrastructuur. Ook is de invloed van buitenlandse bronnen opnieuw doorgerekend op natuurgebieden in de buurt van de landsgrenzen.

Geen invloed op ontwikkelingsruimte

Volgens Gerbrand van 't Klooster, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van LTO Noord, heeft het ministerie van Economische Zaken aangegeven dat de herziening geen invloed heeft op de ontwikkelingsruimte van de landbouw. De landbouw heeft in principe ontwikkelingsruimte van circa 5,6 kiloton in ruil voor een beperking van de uitstoot met 10 kiloton. Wat precies de gevolgen zijn op gebiedsniveau wordt nu bestudeerd en als dat nodig is wordt ook door LTO een zienswijze ingediend volgens Van 't Klooster.
Het PAS is op 1 juli 2015 van kracht geworden. Voor nieuwe stallen die na 1 juli 2015 worden gebouwd, gelden scherpere regels. Ook gelden scherpere regels voor uitbreidingen van bestaande stallen. Voor melkrundvee vindt een verdere aanscherping plaats vanaf 1 januari 2018 en voor de overige diercategorieën vanaf 1 januari 2020.

Indienen tot en met 18 oktober

Zienswijzen kunnen tot en met 18 oktober 2015 worden ingediend. Meer informatie over de herziening en het indienen van een zienswijze op de website over het PAS en Natura 2000.

Op 9 september debatteert de Tweede kamer over de invoering van het PAS.

Of registreer je om te kunnen reageren.