Home

Nieuws

Geen permanente verlenging uitrijtermijn

Den Haag - Er komt geen wijziging in de uitrijtermijnen voor dierlijke mest. Hoewel in de afgelopen jaren meermalen de uitrijtermijn is verlengd, ziet staatssecretaris Dijksma geen reden de termijnen zoals die in Nederland gelden aan te passen.

Dat meldt een woordvoerder van de staatssecretaris. De uitrijtermijnen zijn gebaseerd op het groeiseizoen. De uitrijperiode van 1 februari tot 1 september is gekozen omdat in die periode de uitgereden mest wordt opgenomen door het gewas en niet uitspoelt naar het grondwater. De uitrijregels verschillen in Europa van land tot land, omdat er klimaatverschillen zijn.

Verlenging uitrijtermijn tot 1 oktober

Dijksma besloot afgelopen vrijdag de uitrijtermijnen voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters te verlengen tot 1 oktober.  De uitzondering geldt niet voor bouwland waarop snijmais wordt geteeld.

Moties Tweede Kamer-leden

Aanvankelijk wilde de staatssecretaris niet overgaan tot een verlenging van de uitrijtermijn, maar zij werd daartoe opgeroepen door een motie van Elbert Dijkgraaf (SGP), Jaco Geurts (CDA), Helma Lodders (VVD), Dion Graus (PVV), Carla Dik-Faber (ChristenUnie),  Roland van Vliet, Henk Krol (50+), Joram van Klaveren, die werd aangenomen met alleen de stemmen tegen van PvdA,  GroenLinks, Partij voor de Dieren en de fractie Kuzu/Öztürk.

Europese Commissie niet zomaar akkoord

In het debat met de Kamer over de motie zei Dijksma dat de Europese Commissie niet zomaar akkoord gaat met een verlenging van de uitrijtermijn. "Het is niet een kwestie van 'u vraagt, wij draaien'."

"Ik kan beslist geen garantie geven. Als ik zelf dacht dat het een eitje was, had ik het natuurlijk niet zo ver laten komen, dat begrijpt u", aldus Dijksma begin deze maand in het parlement.

Of registreer je om te kunnen reageren.