Home

Nieuws 1360 x bekeken

Frans voorstel voor verhoging interventieprijs strandt

Den Haag - Er is geen gekwalificeerde meerderheid in de raad van landbouwministers voor een tijdelijke verhoging van de interventieprijs voor de zuivel. Dat melden bronnen bij de Europese Commissie en rond het ministerie van Economische Zaken.

Frankrijk heeft samen met een grote groep lidstaten gepleit voor een tijdelijke verhoging van de interventieprijs. Voor een gekwalificeerde meerderheid is de steun nodig van tenminste zestien lidstaten die gezamenlijk tenminste 65 procent van de Europese bevolking representeren.

'Hogere interventieprijs stabiliseert markt'

Frankrijk is ervan overtuigd dat een hogere interventieprijs de markt stabiliseert. De Franse landbouwminister Le Foll vindt dat Europees landbouwcommissaris met een voorstel moet komen de interventieprijs te verhogen. Maar Hogan wil dat niet en de kans dat er zo'n voorstel komt lijkt eerder af dan toe te nemen, aldus een bron bij de Europese Commissie.

Verzet Dijksma

Staatssecretaris Dijksma heeft zich met een aantal andere lidstaten verzet tegen een verhoging van de interventieprijs, die volgens haar een verkeerd signaal betekent en nadelig is voor de Nederlandse en Europese concurrentiepositie. Als boeren voor de interventieprijs gaan produceren komen melkplassen en boterbergen weer in zicht, aldus Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Verdeelsleutel

Van de €500 miljoen die de Europese Commissie beschikbaar heeft, zal volgens verschillende bronnen een bedrag van om en nabij €400 worden verdeeld onder de lidstaten. Hoeveel Nederland daarvan krijgt, is afhankelijk van de verdeelsleutel die de landbouwministers daarvoor vaststellen. Voor de verdeling zijn verschillende opties in omloop. Een daarvan is een verdeling op basis van de schade die de sectoren hebben opgelopen als gevolg van de Russische boycot door verlies aan afzet of door daling van prijzen; een andere optie is een verdeling op basis van de bijdrage aan de superheffing; het kan ook zijn dat de gelden worden verdeeld op basis van de omvang van de zuivelproductie. Het meest waarschijnlijk is dat er een verdeling wordt gebaseerd  op een combinatie van bovenstaande factoren,  aldus een bron bij de Europese Commissie.

Groot bedrag binnenhalen

Bij de besprekingen, deze week in Luxemburg, hoeft niet per se de vraag centraal te staan of er geld komt voor de varkenshouderij. Van belang is om voor Nederland een zo groot mogelijk bedrag binnen te halen en de vrijheid om dat geld zo te besteden dat ook de varkenshouderij ervan kan profiteren. Dijksma's inzet is daar op gericht.

Geen generieke korting

Belangrijk is dat de €500 miljoen die beschikbaar komt, niet ten laste gaat van het crisisfonds binnen de Europese Landbouwbegroting. Dat betekent dat het geld niet indirect hoeft te worden opgehoest door de boeren zelf, via een generieke korting op de toeslagrechten. Akkerbouwers hoeven dus niet te zuchten onder de steun aan de andere sectoren.

Nationale enveloppen

De verwachting is dat rond de €400 miljoen via de zogenoemde nationale enveloppen verdeeld kan worden. De overige €100 miljoen wordt besteed  aan promotie-activiteiten in de private opslag. Globale berekeningen komen uit op een Nederlandse enveloppe van tenminste €30 miljoen. Optimisten komen zelfs uit op een bedrag van €50 miljoen. De omvang is afhankelijk van de verdeelsleutel waarover de ministers het eens moeten worden. Daar praten de ministers volgende week over in Luxemburg.

Of registreer je om te kunnen reageren.