Home

Nieuws

Fors meer mest gecontracteerd voor mestverwerkingsplicht

Den Haag - Dit jaar is al fors meer mest gecontracteerd om te kunnen voldoen aan de mestverwerkingsplicht dan in 2014. Dat blijkt uit recente cijfers van RVO.nl.

Tot september is 26,7 miljoen kilo fosfaat gecontracteerd door veehouders en verwerkers en exporteurs. Het meest werd VDM code 61 ingevuld op de mestafzetbonnen. Dat betekent dat veehouders rechtstreeks hun mest leveren aan een verwerker of exporteur. RVO registreerde tot en met augustus 56.577 code 61-contracten, goed voor 21,7 miljoen kilo fosfaat. In 2014 werden ruim 43.000 van dergelijke contracten afgesloten voor een totale afvoer van 17,4 miljoen kilo fosfaat.

Meer in regio afgezet

Ook is dit jaar al flink meer mest in de regio afgezet: 11.567 overeenkomst met een totale afvoer van 1,1 miljoen kilo fosfaat. In 2014 was dat 0,6 miljoen kilo fosfaat. 
Eveneens meer kilo's fosfaat zijn gecontracteerd voor vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's): ruim 1 miljoen kilo tot nu toe in 2015. 0,8 miljoen kilo fosfaat zijn in 2014 vastgelegd in VVO's.

Vrijstelling voor mestverwerking

Sinds dit jaar geldt een vrijstelling voor de mestverwerkingsplicht als een veehouder minstens 90 procent van zijn dieren op stro heeft staan.

Veehouders die vallen onder de mestverwerkingsplicht moeten voor het einde van het jaar aantonen het aantal te verwerken kilo's fosfaat te hebben verwerkt dan wel geëxporteerd. In totaal moet de landbouw dit jaar 28 miljoen kilo fosfaat verwerken of exporteren. De mestverwerkingsplicht geldt voor soorten vee.

Mestafzetovereenkomst voor veel varkenshouders

Uit onlangs gehouden enquête van Agridirect bleek dat bijna 70 procent van de varkenshouders een mestafzetovereenkomst heeft gesloten met een externe partij. Op 13,5 procent van de Nederlandse varkensbedrijven wordt de mest zelf verwerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.