Home

Nieuws 8 reacties

Emissiearm bemesten vergroot opbrengst

Wageningen - Emissiearm mest uitrijden is een effectieve manier om de ammoniakuitstoot te verkleinen. Voor wie daar nog niet aan wilde, hebben Wageningse onderzoekers de huidige stand van de wetenschap op dit terrein op een rij gezet voor het wetenschapstijdschrift Soil Use and Managament.

Hun conclusie is helder: mest injecteren werkt. Het vergroot bovendien aantoonbaar de beschikbare hoeveelheid stikstof voor het gewas en werkt daardoor opbrengstverhogend. Tegelijk zijn er geen aanwijzingen dat lage-uitstoottechnieken negatieve effecten hebben op de bodemkwaliteit, de productiviteit van gewassen en de biodiversiteit, schrijven ze.

Emissiearm mest uitrijden is effectief

Voor de boeren die geloven in de mogelijkheden van een eiwitarm rantsoen voor rundvee hebben ze slecht nieuws: die zijn maar heel beperkt. Bovengronds uitrijden in combinatie met een speciaal dieet werkt amper emissieverlagend. Emissiearm mestuitrijden is veel effectiever voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot.

Ammoniak is gevoelig onderwerp

Ammoniakuitstoot is een politiek gevoelig onderwerp. Het ministerie van EZ heeft opdracht gegeven tot een 'review', onder leiding van de Schotse stikstofwetenschapper Marc Sutton, van de wetenschappelijke basis van het ammoniakbeleid omdat er hardnekkige twijfels zijn bij een groep boeren, adviseurs en politici. Deze review kan elk moment verschijnen.

Een vorig jaar gemaakte 'quick-scan' en een twee jaar geleden uitgevoerde review, leverden geen schokkende resultaten op. Tegelijk zijn twee heel andere wetenschappers bezig met een onderzoek dat gefinancierd wordt uit crowd-funding, en dat geinitieerd is door vakblad V-Focus. Met een serie kritische artikelen over het ammoniakbeleid bracht dat vorig jaar oude twijfels opnieuw onder de aandacht. Dit alternatieve  onderzoek wil de onderste steen boven halen.

'Glashelder bewijs'

Het nieuwe artikel is deels ingegeven door de wens om deze al tientallen jaren voortwoekerende discussie te beëindigen, verklaren beide mede-auteurs Jan Huijsmans en Jaap Schröder van de WUR in een interview met Boerderij. Volgens hen wijzen de beschikbare onderzoeksgegevens glashelder uit dat het beleid effect heeft gehad en de uitstoot van ammoniak heeft verminderd. Ze hekelen de complottheorieën die binnen de sector rondgaan, en die beweren dat stikstof-wetenschappers zich voor het karretje van de overheid laten spannen. De hardnekkige weerstand verklaren ze in de eerste plaats uit het feit dat emissiearm uitrijden boeren geld kost. "Maar er is geen ontkomen aan. Bovengronds uitrijden kost voer en milieukwaliteit."

Laatste reacties

 • kleine boer

  Zou ook nie anders meer willen 

 • Mtstermors1

  injecteren kan toch niet beter zijn als je iedere 5 weken weer strepen door de zooi trekt. de volgende keer maaien kun je het nog zien, dat zou geen opbrengst derving zijn?
  Dikke koeien mest moet je er wel inbrengen omdat die te dik is maar zeugen mest breng ik liever boven gronds. word de opbrengst nog hoger

 • Jaap39

  Het injecteren van mest is dusdanig goed voor bodem en milieu dat het alleen in Nederland mag....

 • boerke brabant

  uitslag van dit onderzoek staat bij voorbaat al vast. (daarvoor heb ik teveel onderzoeken voorbij zien komen in afgelopen jaren)

 • John74

  wie betaald die bepaald (de uitslag van het onderzeok)

 • landboer


  Ik zou ook niet anders willen!

 • agriholland

  Vreemd als het wetenschappelijk allemaal echt zo duidelijk was, zou het normaal zijn dat de rest van de 27 EU landen ook op de Nederlandse manier zou werken, wat niet het geval is. Geen schade bij injecten maar wel bij beweiden volgens Kringloopwijzer ?? ra ra

 • vandenbrand

  waarom laten ze de boer niet zelf bepalen wat het beste voor zijn bedrijf is? gewoon met regen breedwerpig uitrijden is volgen mijn ervaring het beste.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.