Home

Nieuws

Dijksma verzekert: ik kom PAS-afspraak na

Den Haag - De veehouderijsectoren hoeven zich geen zorgen te maken over de afspraken die zijn gemaakt over de ontwikkelingsruimte die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beschikbaar komt. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in overleg met de Tweede Kamer de afspraken waaronder zij de handtekening heeft gezet niet ter discussie staan.

De staatssecretaris van Economische Zaken reageerde op vragen van CDA'er Jaco Geurts, die zei signalen te hebben dat het ministerie probeert onder de gemaakte afspraken uit te komen. Daar zou een aantal factoren een rol spelen, zoals de extra beperking die Brabant heeft opgelegd aan de ontwikkeling van de veehouderij, aldus Geurts. Verder spelen mogelijk ook de bevindingen van de afgelopen maanden mee, waarbij is vastgesteld dat emissiebeperkende maatregelen minder opleveren dan tot nu toe is verondersteld. Daardoor levert het pakket aan maatregelen waartoe het landbouwbedrijfsleven zich heeft verplicht mogelijk ook minder bij aan de vermindering van de stikstofuitstoot dan tot nu toe is verondersteld.

Probleem

Tussen het bedrijfsleven en het ministerie is afgesproken dat tot 2030 10 kiloton ammoniakemissie zal worden verminderd ten opzichte van 2013. Daarvan komt 5,6 kiloton (56 procent) beschikbaar voor de ontwikkeling van de veehouderij. Als er wel ruimte voor de ontwikkeling van de veehouderij in de PAS wordt uitgegeven, zonder dat de reductie wordt gerealiseerd, zou een probleem ontstaan. De staatssecretaris verzekerde Geurts  dat zij de afspraken gestand zal doen.

Zorgen over PAS en bedrijfsleven

In de Kamer leven zorgen over de wijze waarop het PAS uitpakt voor het bedrijfsleven. Doel van het PAS is dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen, terwijl tegelijkertijd de neerslag van stikstof op kwetsbare Natura2000-gebieden afneemt. Staatssecretaris Dijksma zei een extra pakket aan maatregelen in ontwikkeling te hebben, mocht blijken dat  met de huidige aanpak onvoldoende resultaat wordt geboekt.

Stalemissies

Volgens de gegevens van de staatssecretaris  zijn inmiddels meer dan negenhonderd meldingen gedaan in het kader van het PAS. Meldingen betreffen bestaande bedrijven die nog geen Natuurbeschermingsvergunning hebben of nieuwe plannen die beneden  een depositie van 1 mol per hectare per jaar blijven. Verreweg het merendeel van de meldingen heeft betrekking op stalemissies.

Of registreer je om te kunnen reageren.